Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
428764
   

Националният център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) кани всички кандидати да подадат своята оферта  до 17:00 часа на 27.09.2018 г.,  по обявената процедура за възлагане на обществена поръчка  за набиране на изпълнител с наименование : „Доставка чрез закупуване на котел и бойлери за централно отопление, включително монтаж и гаранционна поддръжка за нуждите на Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС), гр. Банкя”

            Умоляваме всички участници да се запознаят подробно с изискванията  и условията за кандидатстване, информация за която е посочена на следният линк: https://goo.gl/cmUoXK

   
© НЦПКПС