В пероида от 02.02.2015г. до 06.02.2015г. в НИОКСО се провежда обучение на тема: „Методически насоки за интегриране на съвременни информационни технологии в учебния процес“ за учители, преподаващи в V-XII клас по всички учебни предмети.

 

Работните сесии включват:

1.Запознаване с добри педагогически практики, илюстриращи ефективни модели на преподаване.

2. Формиране на умения за работа с разнообразни софтуерни и хардуерни технологии.

Лектор е доц. д-р Румяна Папанчева – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Участниците ще получат сертификат за преминато обучение, както и учебни материали в електронен вид.

На 15.01.2015 г. в Министерството на образованието и науката се проведе първото за годината заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование под председателството на заместник-министъра на образованието и науката Ваня Кастрева. В него взеха участие представители на всички национално представени синдикални и работодателски организации. Дневният ред на заседанието включи обсъждане на Законопроект за предучилищното и училищното образование №454-01-51, внесен от народния представител Милена Дамянова и група народни представители на 21.11.2014 г.  и Законопроект за народната просвета №454-01-64, внесен от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители на 15.12.2014 г. 

По време на заседанието представителите на Министерството на образованието и науката (МОН) запознаха социалните партньори с обобщена информация за постъпилите до момента над 65 становища за внесените проектозакони за училищното образование от страна на различни страни и институции.

 Сред тях са специализирани дирекции на МОН, Регионални инспекторати по образованието, други министерства, омбудсманът на Република България, социални партньори, висши училища, Българската стопанска камара, неправителствени организации, експерти, училищни екипи, учители и граждани.

 

В периода 11 – 12 декември 2014г. в гр. Сандански се проведе обучителен квалификационен семинар  на директори и помощник - директори  на спортни училища от гр. София и гр. Сандански, организиран от  Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието (НИОКСО).

Семинарът бе открит от г-жа Конярова – Директор на НИОКСО.  Основната цел на НИОКСО, сертифициран с ISO 9001: 2008 е повишаване на качеството и ефикасността на образование на всички нива в българската образователна система чрез изграждане и развитие на компетентности на българския директор, отговарящи на новите изисквания за качествено образование на младите хора“, каза г-жа Конярова и подчерта, че НИОКСО има организираща роля в процеса.

Министърът на образованието и науката проф.Тодор Танев се срещна днес в Брюксел с еврокомисаря по образованието и културата Тибор Наврачич. Двамата разговаряха за реформите в образователния сектор, които предприема в момента българската страна. Проф.Танев обсъди с еврокомисаря актуализираната Стратегия за развитие на висшето образование до 2020, която получи единодушното одобрение на парламентарната Комисия по образование и предстои да бъде поставена на гласуване от Народното събрание като условие за стартирането на новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж
Еврокомисарят пое инициативата за експертно сътрудничество за оценка на планираните реформите в областите на висшето образование и развитието на академичния състав и потвърди възможността за визита в България в началото на следващата година. Наврачич изрази подкрепата си за визията за промени в образователния сектор на България.

По-рано министър Танев се срещна и с представители на еврокомисаря по наука, изследвания и иновации Карлос Моедас. Проф.Танев дискутира заложените цели за реформи в сферата на висшето образование, както и проблемите във финансирането на научния сектор в България с оглед настоящата ситуация.

Заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева взе участие в Международна конференция на тема „Професионалното дуално обучение в мултикултурна среда”, която се състоя днес в зала „Роял” на хотел „София Балкан”.

Конференцията се организира от Синдиката на българските учители (СБУ) с подкрепата на фондация „Конрад Аденауер”.

Заместник-министър Кастрева поздрави участниците в конференцията от името на Министерството на образованието и науката и благодари на Синдиката на българските учители за ползотворното и дългогодишно  сътрудничество.

„Да се води активна политика в образованието от всички страни е най-добрият подход, защото никой не може да бъде успешен, ако сам води тази политика“, каза г-жа Кастрева и подчерта, че Министерството на образованието и науката е направило вече няколко ползотворни стъпки в областта на професионалното образование и обучение или така нареченото дуално обучение.

 

 

Директорите на училища и детски градини от София-град обсъдиха със заместник-министъра на образованието и науката Ваня Кастрева новия проектозакон за училищното образование. Обсъждането се предхожда от квалификационния обучителен семинар за директорите на столични училища и детски градини, който се провежда от 1 до 3 декември 2014  г. в  гр. Сандански.

По-рано зам.-министър Кастрева се срещна и с директорите от регион Враца, които също изразиха своите виждания по предложения проектозакон.

Семинарът се организира от РИО – София-град и столичната организация на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ) и има за цел усъвършенстване на професионалните компетентности на директорите на столичните училища и детски градини. В обучителната програма са включени теми като: „Здраве и безопасност в учебните и детските заведения“, „Родителски  стилове, комуникация в условия на криза“, „Общуване с родители, програми за партниране със семейството“, „Закон за обществени поръчки“ и “Бюджет 2015 г - формула за разпределяне на Единния разходен стандарт (ЕРС) и Правила за работна заплата.“

четвъртък 27.11.2014г.

„Образованието е стратегически обект от първа величина, тъй като произвежда бъдещето и националната идентичност“, заяви днес министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев при откриването на първото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 г. (ОП НОИР).

Той подчерта отговорността за изпълнението на оперативната програма по начин, който да гарантира осъществяването на най-важните реформи и решаването на натрупаните проблеми в системата на образованието.

 Като председател на Комитета за наблюдение министър Танев увери членовете на състава, че Министерството на образованието и науката ще гарантира по най-прозрачен начин изпълнението на ОП НОИР. „През тази сложна 2015 година, която предстои, от вас зависи дали ще има разкъсване на облачността и слънце и да няма земетресения. Наистина много голяма отговорност тежи върху всички нас.“, изрази убеденост проф. Танев.

 Проф. Николай Денков, заместник-министър на образованието и науката, представи параметрите на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Той подчерта и усилената съвместна работа през последните месеци с преговарящия екип на Европейската комисия и определи актуализираният вариант като стабилната структура на оперативната програма.

   
© НЦПКПС