Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
428759
   

В периода 11 – 12 декември 2014г. в гр. Сандански се проведе обучителен квалификационен семинар  на директори и помощник - директори  на спортни училища от гр. София и гр. Сандански, организиран от  Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието (НИОКСО).

Семинарът бе открит от г-жа Конярова – Директор на НИОКСО.  Основната цел на НИОКСО, сертифициран с ISO 9001: 2008 е повишаване на качеството и ефикасността на образование на всички нива в българската образователна система чрез изграждане и развитие на компетентности на българския директор, отговарящи на новите изисквания за качествено образование на младите хора“, каза г-жа Конярова и подчерта, че НИОКСО има организираща роля в процеса.

Министърът на образованието и науката проф.Тодор Танев се срещна днес в Брюксел с еврокомисаря по образованието и културата Тибор Наврачич. Двамата разговаряха за реформите в образователния сектор, които предприема в момента българската страна. Проф.Танев обсъди с еврокомисаря актуализираната Стратегия за развитие на висшето образование до 2020, която получи единодушното одобрение на парламентарната Комисия по образование и предстои да бъде поставена на гласуване от Народното събрание като условие за стартирането на новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж
Еврокомисарят пое инициативата за експертно сътрудничество за оценка на планираните реформите в областите на висшето образование и развитието на академичния състав и потвърди възможността за визита в България в началото на следващата година. Наврачич изрази подкрепата си за визията за промени в образователния сектор на България.

По-рано министър Танев се срещна и с представители на еврокомисаря по наука, изследвания и иновации Карлос Моедас. Проф.Танев дискутира заложените цели за реформи в сферата на висшето образование, както и проблемите във финансирането на научния сектор в България с оглед настоящата ситуация.

Заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева взе участие в Международна конференция на тема „Професионалното дуално обучение в мултикултурна среда”, която се състоя днес в зала „Роял” на хотел „София Балкан”.

Конференцията се организира от Синдиката на българските учители (СБУ) с подкрепата на фондация „Конрад Аденауер”.

Заместник-министър Кастрева поздрави участниците в конференцията от името на Министерството на образованието и науката и благодари на Синдиката на българските учители за ползотворното и дългогодишно  сътрудничество.

„Да се води активна политика в образованието от всички страни е най-добрият подход, защото никой не може да бъде успешен, ако сам води тази политика“, каза г-жа Кастрева и подчерта, че Министерството на образованието и науката е направило вече няколко ползотворни стъпки в областта на професионалното образование и обучение или така нареченото дуално обучение.

 

 

Директорите на училища и детски градини от София-град обсъдиха със заместник-министъра на образованието и науката Ваня Кастрева новия проектозакон за училищното образование. Обсъждането се предхожда от квалификационния обучителен семинар за директорите на столични училища и детски градини, който се провежда от 1 до 3 декември 2014  г. в  гр. Сандански.

По-рано зам.-министър Кастрева се срещна и с директорите от регион Враца, които също изразиха своите виждания по предложения проектозакон.

Семинарът се организира от РИО – София-град и столичната организация на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ) и има за цел усъвършенстване на професионалните компетентности на директорите на столичните училища и детски градини. В обучителната програма са включени теми като: „Здраве и безопасност в учебните и детските заведения“, „Родителски  стилове, комуникация в условия на криза“, „Общуване с родители, програми за партниране със семейството“, „Закон за обществени поръчки“ и “Бюджет 2015 г - формула за разпределяне на Единния разходен стандарт (ЕРС) и Правила за работна заплата.“

четвъртък 27.11.2014г.

„Образованието е стратегически обект от първа величина, тъй като произвежда бъдещето и националната идентичност“, заяви днес министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев при откриването на първото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 г. (ОП НОИР).

Той подчерта отговорността за изпълнението на оперативната програма по начин, който да гарантира осъществяването на най-важните реформи и решаването на натрупаните проблеми в системата на образованието.

 Като председател на Комитета за наблюдение министър Танев увери членовете на състава, че Министерството на образованието и науката ще гарантира по най-прозрачен начин изпълнението на ОП НОИР. „През тази сложна 2015 година, която предстои, от вас зависи дали ще има разкъсване на облачността и слънце и да няма земетресения. Наистина много голяма отговорност тежи върху всички нас.“, изрази убеденост проф. Танев.

 Проф. Николай Денков, заместник-министър на образованието и науката, представи параметрите на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Той подчерта и усилената съвместна работа през последните месеци с преговарящия екип на Европейската комисия и определи актуализираният вариант като стабилната структура на оперативната програма.

Приключиха дейностите по изпълнението на   проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 година", съфинансирана от Европейския социален фонд.

Проектът бе реализиран по приоритетна ос 3 на ОП РЧР, а именно „повишаване пригодността за заетост на работната сила чрез качествени услуги в образованието и обучението, ефективно работещи образователни и обучителни институции и устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса”. Приносът се изразява в подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието и чрез дейностите, свързани с повишаването на квалификацията  на педагогическите специалисти.

Бенефициентът и Партньорът са солидарно отговорни за успешното осъществяване на планираните дейности, като с оглед на ефективно управление, бе извършено разпределение на отговорностите.

 

 

“Въвеждането на обучение чрез работа, каквото всъщност е дуалното обучение, е един от приоритети на Министерството на образованието и науката в сферата на професионалното обучение”, подчерта министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев по време на парламентарния контрол днес. В приетата от Министерски съвет през октомври “Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение 2015-2020 година” е предвидено обезпечаването на мерки и дейности за осигуряване на организирането на дуалното обучение, допълни министърът.

Министерството на образованието и науката в момента тества условията за въвеждане на обучението чрез работа (т.нар. “дуално обучение”) чрез проекта „Ученически практики” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013” в периода 2012-2015 година. За учениците от над 400 професионални гимназии проектът улеснява прехода от образование към работа. В резултат от проведените досега над 30 000 ученически практики, почти 1000 ученици са получили предложение за сключване на трудов договор за постоянна работа на същото място, където са провели практиките си. Други около 1500 ученици са получили предложение за почасова заетост след дипломирането си. Поради постигането на много добри резултати срокът за изпълнение на проекта е удължен до месец септември 2015 г.

 

 

   
© НЦПКПС