Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
428776
   

 В периода 03-28.11.2014 г. в базата на Национален институт за обучение и квалификация в системата на       образованието (НИОКСО) - гр. Банкя, в изпълнение на Решение на Министерски съвет № 221/23.04.2014 г., актуализирано с Решение № 628 от 04.09.2014 г. относно Национална програма „Квалификация“ – 2014г. се провежда обучение по мярка II. Създаване на условия за продължаваща квалификация на педагогическите кадри по професионална подготовка, дейност 2.3. Обучение на директори  на професионални гимназии на тема: „Същност на дуалната система”. Обучителният курс се провежда в рамките на 16 учебни часа, както следва:

  • І група   – 23 участника – период на провеждане –   03-05.11.2014 г.;
  • ІІ група  – 22 участника – период на провеждане –   05-07.11.2014 г.,
  • ІІІ група – 23 участника – период на провеждане –  19-21.11.2014 г.,
  • ІV група – 22 участника – период на провеждане –  24-26.11.2014 г.

Всички разходи по обучението се финансират от Национална програма „Квалификация“ – 2014 г.

Лектор на обучението е доц. Любов Попова.

 В периода 10 - 14.11.2014 г. в базата на Национален институт за обучение и квалификация в  системата на образованието (НИОКСО) - гр. Банкя, в изпълнение на Решение на Министерски съвет № 221/23.04.2014 г., актуализирано с Решение № 628 от 04.09.2014 г. относно Национална програма „Квалификация“ – 2014г. се проведе обучение по мярка 1.Създаване на условия за продължаваща квалификация на педагогическите кадри по приоритетни направления, дейност 1.7. Обучение на учители с висока степен на дигитални умения.  Квалификационният курс бе на тема: „Разработване на учителски блог и методически насоки за използване на технологията в учебния процес“.

На обучението присъстваха 60 учители по информационни технологии, преподаващи в V-VІІІ клас от цялата страна.

Организатор на обучението бе Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието /НИОКСО/.

Лектори на обучението бяха доц. д-р Папанчева и доц. д-р Димитрова.

След успешно проведеното обучение участниците попълниха анкети за качеството на обучението, след което им бяха връчени сертификати от г-жа Добринка Конярова – директор на НИОКСО.

 

 

Българският отбор постигна значителен успех на Балканиадата по информатика, която се проведе в Анкара от 10 до 16 август 2014 г. като се нареди на първо място по точки в класирането по държави и завоюва два златни и един сребърен медал. 

Христо Веселинов Венев, ученик от  10. клас  на СМГ „Паисий Хилендарски“ завоюва златен медал и стана абсолютен шампион, заемайки първото място в индивидуалното класиране.

Вторият златен медалист е Енчо Иванов Мишинев, ученик в 9. клас, МГ "Атанас Радев" в град Ямбол.

Кристиян Людмилов Цъклев – ученик в 11. клас на СМГ "Паисий Хилендарски", София, завоюва сребърен медал.

Ръководители на отбора са: гл. ас. Емил  Келеведжиев, ИМИ на БАН и гл. ас. д-р Младен Манев, ТУ, град Габрово.

 

 

По сведения на регионалните инспекторати по образование до 21 август 2014 г. 63 966 деца са записани за постъпване в първи клас през новата учебна година. Те ще се обучават в 3250 паралелки.

През 2013 година първокласниците са били 63 596, т.е с 370 по-малко в сравнение с предстоящата учебна година.

Децата със специални образователни потребности, които ще тръгнат на училище, са 732.

Очаква се най-много първокласници да има в София-град, тъй като подадените заявления за постъпване в училище са 9989.  В Пловдивска област първокласниците ще са 6363, следвани от Бургаска област, където на училище се очаква да тръгнат 4552 деца.

Във Видинска област пък най-малко деца - 752, ще чуят за първи път училищен звънец на 15 септември.

Училището, което ще приеме най-много първокласници, е 119. СОУ „Академик Михаил Арнаудов“ в София, чийто праг за първи път се очаква да прекрачат 192 деца. 

   
© НЦПКПС