Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
382986
   

В периода 17.01.2017г. – 18.01.2017г. в СОУ „Христо Ботев“ – гр.Видин се проведе семинар на директори от региона. Директорът на НЦПКПС-гр.Банкя г-н Самуил Шейнин взе участие в семинара с две практически насочени и образователно ориентирани презентации на тема: „Поддържането на подходящи температури в сградата на училищата/детските градини през есенно- зимния период - отговорност на директора.“ и „Квалификацията в Центъра за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – гаранция за ефективността от дейността им“.

               На семинара присъстваха г-жа Марийка Василева – началник на РУО, гр. Видин, г-жа Боянка Никова – старши експерт по организация на средното образование в РУО, гр. Видин, г-н Самуил Шейнин – директор на НЦПКПС и г-жа Мила Каменова – експерт организатор- обучение към НЦПКПС, както и над 30 директора от област Видин.

              Целта на работния семинар беше да се предложат на директорите онагледени, работещи и практически насочени модели, които да послужат в изпълнение на служебните им задължения, като едни съвременни ментори и мениджъри на своето училище. Паралелно с това, се проучиха желанията на директорите за бъдещето им участието в квалификационни курсове, организирани в НЦПКПС. Проучиха се още актуални теми, които ще бъдат полезни при изготвяне на календарния план на НЦПКПС.

На среща в БТПП Самуил Шейнин – директор на Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, и Цветан Симеонов – председател на Палатата, обсъдиха постигнатото в областта на професионалното образование. Напредък беше отчетен в подобряване на нормативната база и усилията на Министерство на образованието и науката в сферата на професионалното образование, особено с  въвеждането на предприемачеството в началното образование.

Констатира се обаче, че учебниците и учебните програми не са актуални. В областта на професионалното обучение е необходимо да се положат усилия за привличане  на  хора от практиката. БТПП и Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти ще следят обучението да се съобразява стриктно със заложените учебни програми и да се повишава квалификацията на преподавателите. Особено важна е обективната оценка на получените знания чрез прилагане на научно усъвършенствани тестови методи.

По време на срещата се обсъди и необходимостта от въвеждане на стимул и признание към тези училища, които имат  дългогодишен реален принос в сферата на професионалното образование и обучение.

 mon

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

Дирекция „Квалификация и кариерно развитие“

                                           СРЕЩА С НОВОНАЗНАЧЕНИ ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА

                                                  Място на събитието: 55 СУ „Петко Каравелов“,

                     

                                   Адрес: София, р-н „Студентски“, ул.“Дъбница“3, тел. 877 12 97, 974 43 22

 

                                             ПРОГРАМА

 


10 януари 2017 г.
9.30 – 09.45 Регистрация
09.45 -10.00 Обръщение към участниците – Меглена Кунева, министър на образованието и науката
10.00 – 10.30 „Директорът като мениджър и лидер“ - Диян Стаматов, заместник-министър на образованието и науката
10.30 - 11.00

„Иновативни училища, иновативни програми“ - Асен Александров,съветник на министъра на образованието и науката и директор на 51 СУ „Елисавета Багряна“,София

11.00 – 11.30 „Ролята на технологичния директор“ - Димитрина Докимова, заместник-директор на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Варна
12.00 - 12.30 Кафе-пауза
12.30 – 13.00 „Изграждане на училищна общност за професионално усъвършенстване“ - Лена Парова, директор на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, гр. Ветрен, обл. Пазарджик
13.00 – 13.30 „Възможности за квалификацията на педагогическите специалисти – ключов фактор за повишаване на качеството на образованието - Лазар Додев, директор на дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, МОН
13.30 -13.45 „Квалификацията в Центъра за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – гаранция за ефективността от дейността им“ - Самуил Шейнин, директор на Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, Банкя
13.45 -14.00 Закриване на срещата

На 28.12.2016г. в професионална гимназия“ Раде Металац“ гр. Лесковац/Сърбия се проведе работна среща с цел създаване на условия за близък контакт с педагогическите специалисти зад граница, чиито идеи ще допринесат за усъвършенстване работата на НЦПКПС – гр.Банкя. Подобен тип работни срещи са добра практика, която създава условия за успешно съвместно сътрудничество.

               В работната среща взеха участие г-н Славолюб Станойевич – директор на гимназията, гр. Лесковац/Сърбия, г-жа Оливера Ильич – училищен социолог в „Раде Металац“, гр. Лесковац, г-н Данко Данкович – заместник директор в гимназията, г-н Самуил Шейнин – директор на НЦПКПС и г-жа Мила Каменова – експерт организатор – обучение в НЦПКПС, както и други педагогически специалисти част от екипа на „Раде Металац“, гр. Лесковац.

            Основните цели на работната среща бяха да се предложат на директора и екипа му работещи и практически насочени модели, които да послужат за оптимизиране на работното звено, както и да се проучат желанията на педагогическите кадри за участието им в бъдещи съвместни квалификационни проекти и курсове в НЦПКПС. Направи се проучване относно качеството на професионалното образование в Сърбия, тъй като това е основен приоритет в държавната политика на България в частност образование.

            Предоставената ни възможност да посетим професионалната гимназия „Раде Металац” в град Лесковац/Сърбия – най – голямото професионално училище на Балканите, беше изключително ползотворно и интересно, емоционално и професионално обогатяващо преживяване.Най-искрени благопожелания за здраве и сили;
за ползотворни дела; за топлота и доброта –
дарявани и получавани; за дни на радост
с усмивки и веселие;
за мигове на сбъднати мечти!

                                       Екип НЦПКПС

                                                                                                                                     

МИНИСТЪР КУНЕВА: ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ТРЯБВА ДА Е АКЦЕНТ НА ПЛАН-ПРИЕМА ЗА ДОГОДИНА

Професионалното образование трябва да е акцент на план-приема за учебната 2017/2018г. Това е трудна битка, но икономиката и бизнесът на България се нуждаят от квалифицирани кадри със средно образование и ако искаме страната да се развива икономически, трябва да засилим професионалното образование. Това заяви на работна среща с началниците на регионалните управления на образованието вицепремиерът и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева.

Масовизацията на висшето образование и загубването на престижа на професионалните гимназии създадоха сериозен проблем – учениците и родителите им предпочитат езиковите гимназии, а за професионалните остават децата с по-лоши резултати. И това в крайна сметка води до липса на кадри, липса на производство, липса на икономика, посочи Кунева и допълни, че е крайно време тенденцията да се обърне.

План-приемът трябва да е съобразен не само с демографската картина и наличната материално-техническа база, но и с плановете за развитие на общините и областите, и с постъпилите в регионалните управления на образованието заявки от работодателите за обучение по специалности. Тя призова началниците на управленията да търсят активен контакт с бизнеса, за да бъдат намерени най-добрите решения. Зам.-министър Диян Стаматов пък препоръча при приема следващото лято да има рекламни кампании, които да дадат по-голям ефект.

 

В периода 12.12.2016г. – 13.12.2016г. в гр. Габрово се проведе семинар на тема: „Поддържане на подходяща температура в детските градини и училища през зимния сезон - задължение на директора. Проучване на актуални теми за изготвяне на календарния план на НЦПКПС”.

            В семинара взеха участие г-н Георги Маринов – началник на РУО, гр. Габрово, г-жа Елена Григорова – експерт по квалификация в РУО, гр. Габрово, г-н Самуил Шейнин – директор на НЦПКПС, г-жа Мирела Стойкова и г-жа Мила Каменова – експерти към НЦПКПС, както и над 60 директора от област Габрово.

            Целта на работния семинар беше да се предложат на директорите готови, работещи и практически насочени модели, които да бъдат полезни в изпълнение на служебните им задължения, както и да се проучат желанията на директорите за участието им в бъдещи квалификационни курсове в НЦПКПС.

            Работния семинар започна с презентация на г-н Шейнин, който изключително задълбочено и професионално успя да убеди директорите, че познаването на реалната обстановка в училището по отношение на температурата, хигиената и други компоненти, свързани със здравето на учениците са от особено значение за вземането на най-правилните решения от страна на ръководството. Предложени бяха реални модели, които могат веднага да се приложат в дейността на директора.

   
© НЦПКПС