Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
444110
   

В пероида 15.02 - 17.02.2017 г. в НЦПКПС, гр. Банкя се проведе обучение на тема "Знания и решения в превенцията на употребата на наркотици, рисковото поведение и агресията в училище". Разгледани бяха следните основни теми:

1. Наркотиците – илюзии, страдание, престъпност

2. Марихуаната без маска и грим

3. Мениджмънт на класа

4. Рекламата на наркотици – пряка и непряка, забранена от ЗКНВП

Програма на обучението

 

 

Лектори:

д-р Теменужка Любенова

Магделена Рахова

гл.ас. д-р Марияна Шехова – Канелова

Уважаеми директори на учебни институции,

Технологична карта - част I е част от задълженията на НЦПКПС в изпълнение на чл. 7, ал. 2, т. 10 от Правилник за устройството и дейността на центъра да проучва добрия опит и подпомага въвеждането на иновации.

Картата е съобразена с чл. 44, ал. 5 от Наредба №12 от 01.09.2016г. на МОН.

Надяваме се тя да намери приложение и във Вашата работа.

В интерес на всички е да изпращате добри практики на е – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., с цел тяхното популяризиране.

Технологична карта

С уважение,

Екип НЦПКПС

Програмата е в съответствие с НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. Насочена е към уменията за анализ и приложение на нормативни документи в съответствие със заеманата длъжност в системата на средното образование. Държавният образователен стандарт се подлага на анализ в контекста на парадигмата за образование за устойчиво развитие и в релация с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка.

Практическата част включва анализ, създаване и аргументиране на конкретизирани модели за приложение на стандарта за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование като макрорамка за планиране и контрол на образованието за устойчиво развитие в условията на формалното и неформалното образование.

ГРАФИК:

01-03.02.2017 г

 

Програма на обучението.

Лектор: Мирена Легурска

Министерство на образованието и науката

Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

1320 гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, телефон: 02/ 9977402, факс: 02/ 9977127,

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ПОКАНА

за провеждане на процедура за договаряне на включване на учебни програми и обучители в Каталог учебни програми за календарната 2017г.

Уважаеми колеги,

   Във връзка с провеждане на процедура за договаряне на включване на учебни програми и обучители в Каталог учебни програми за календарната 2017г., Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС), Ви кани да разработите и изпратите по приложената бланка учебни програми, съобразени с приоритетните направления за обучение и квалификация ( в приложение№ 1).

   При желание от Ваша страна, да участвате с разработена програма по някое от приоритетните направления, моля да изпратите попълнена бланка на модулна учебна програма. Учебно методическият съвет на НЦПКПС ще Ви уведоми за необходимите приложения при сключване на договор за провеждане на обучения по каталога.

Срок за подаване на разработените програми – 10.02.2017г. на е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯ И КВАЛИФИКАЦИЯ

МОДУЛНА УЧЕБНА ПРОГРАМА

НЦПКПС

Отдел „Квалификация”

Гр. Банкя

В периода 17.01.2017г. – 18.01.2017г. в СОУ „Христо Ботев“ – гр.Видин се проведе семинар на директори от региона. Директорът на НЦПКПС-гр.Банкя г-н Самуил Шейнин взе участие в семинара с две практически насочени и образователно ориентирани презентации на тема: „Поддържането на подходящи температури в сградата на училищата/детските градини през есенно- зимния период - отговорност на директора.“ и „Квалификацията в Центъра за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – гаранция за ефективността от дейността им“.

               На семинара присъстваха г-жа Марийка Василева – началник на РУО, гр. Видин, г-жа Боянка Никова – старши експерт по организация на средното образование в РУО, гр. Видин, г-н Самуил Шейнин – директор на НЦПКПС и г-жа Мила Каменова – експерт организатор- обучение към НЦПКПС, както и над 30 директора от област Видин.

              Целта на работния семинар беше да се предложат на директорите онагледени, работещи и практически насочени модели, които да послужат в изпълнение на служебните им задължения, като едни съвременни ментори и мениджъри на своето училище. Паралелно с това, се проучиха желанията на директорите за бъдещето им участието в квалификационни курсове, организирани в НЦПКПС. Проучиха се още актуални теми, които ще бъдат полезни при изготвяне на календарния план на НЦПКПС.

На среща в БТПП Самуил Шейнин – директор на Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, и Цветан Симеонов – председател на Палатата, обсъдиха постигнатото в областта на професионалното образование. Напредък беше отчетен в подобряване на нормативната база и усилията на Министерство на образованието и науката в сферата на професионалното образование, особено с  въвеждането на предприемачеството в началното образование.

Констатира се обаче, че учебниците и учебните програми не са актуални. В областта на професионалното обучение е необходимо да се положат усилия за привличане  на  хора от практиката. БТПП и Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти ще следят обучението да се съобразява стриктно със заложените учебни програми и да се повишава квалификацията на преподавателите. Особено важна е обективната оценка на получените знания чрез прилагане на научно усъвършенствани тестови методи.

По време на срещата се обсъди и необходимостта от въвеждане на стимул и признание към тези училища, които имат  дългогодишен реален принос в сферата на професионалното образование и обучение.

 mon

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

Дирекция „Квалификация и кариерно развитие“

                                           СРЕЩА С НОВОНАЗНАЧЕНИ ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА

                                                  Място на събитието: 55 СУ „Петко Каравелов“,

                     

                                   Адрес: София, р-н „Студентски“, ул.“Дъбница“3, тел. 877 12 97, 974 43 22

 

                                             ПРОГРАМА

 


10 януари 2017 г.
9.30 – 09.45 Регистрация
09.45 -10.00 Обръщение към участниците – Меглена Кунева, министър на образованието и науката
10.00 – 10.30 „Директорът като мениджър и лидер“ - Диян Стаматов, заместник-министър на образованието и науката
10.30 - 11.00

„Иновативни училища, иновативни програми“ - Асен Александров,съветник на министъра на образованието и науката и директор на 51 СУ „Елисавета Багряна“,София

11.00 – 11.30 „Ролята на технологичния директор“ - Димитрина Докимова, заместник-директор на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Варна
12.00 - 12.30 Кафе-пауза
12.30 – 13.00 „Изграждане на училищна общност за професионално усъвършенстване“ - Лена Парова, директор на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, гр. Ветрен, обл. Пазарджик
13.00 – 13.30 „Възможности за квалификацията на педагогическите специалисти – ключов фактор за повишаване на качеството на образованието - Лазар Додев, директор на дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, МОН
13.30 -13.45 „Квалификацията в Центъра за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – гаранция за ефективността от дейността им“ - Самуил Шейнин, директор на Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, Банкя
13.45 -14.00 Закриване на срещата
   
© НЦПКПС