Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
444087
   

На 28.12.2016г. в професионална гимназия“ Раде Металац“ гр. Лесковац/Сърбия се проведе работна среща с цел създаване на условия за близък контакт с педагогическите специалисти зад граница, чиито идеи ще допринесат за усъвършенстване работата на НЦПКПС – гр.Банкя. Подобен тип работни срещи са добра практика, която създава условия за успешно съвместно сътрудничество.

               В работната среща взеха участие г-н Славолюб Станойевич – директор на гимназията, гр. Лесковац/Сърбия, г-жа Оливера Ильич – училищен социолог в „Раде Металац“, гр. Лесковац, г-н Данко Данкович – заместник директор в гимназията, г-н Самуил Шейнин – директор на НЦПКПС и г-жа Мила Каменова – експерт организатор – обучение в НЦПКПС, както и други педагогически специалисти част от екипа на „Раде Металац“, гр. Лесковац.

            Основните цели на работната среща бяха да се предложат на директора и екипа му работещи и практически насочени модели, които да послужат за оптимизиране на работното звено, както и да се проучат желанията на педагогическите кадри за участието им в бъдещи съвместни квалификационни проекти и курсове в НЦПКПС. Направи се проучване относно качеството на професионалното образование в Сърбия, тъй като това е основен приоритет в държавната политика на България в частност образование.

            Предоставената ни възможност да посетим професионалната гимназия „Раде Металац” в град Лесковац/Сърбия – най – голямото професионално училище на Балканите, беше изключително ползотворно и интересно, емоционално и професионално обогатяващо преживяване.Най-искрени благопожелания за здраве и сили;
за ползотворни дела; за топлота и доброта –
дарявани и получавани; за дни на радост
с усмивки и веселие;
за мигове на сбъднати мечти!

                                       Екип НЦПКПС

                                                                                                                                     

МИНИСТЪР КУНЕВА: ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ТРЯБВА ДА Е АКЦЕНТ НА ПЛАН-ПРИЕМА ЗА ДОГОДИНА

Професионалното образование трябва да е акцент на план-приема за учебната 2017/2018г. Това е трудна битка, но икономиката и бизнесът на България се нуждаят от квалифицирани кадри със средно образование и ако искаме страната да се развива икономически, трябва да засилим професионалното образование. Това заяви на работна среща с началниците на регионалните управления на образованието вицепремиерът и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева.

Масовизацията на висшето образование и загубването на престижа на професионалните гимназии създадоха сериозен проблем – учениците и родителите им предпочитат езиковите гимназии, а за професионалните остават децата с по-лоши резултати. И това в крайна сметка води до липса на кадри, липса на производство, липса на икономика, посочи Кунева и допълни, че е крайно време тенденцията да се обърне.

План-приемът трябва да е съобразен не само с демографската картина и наличната материално-техническа база, но и с плановете за развитие на общините и областите, и с постъпилите в регионалните управления на образованието заявки от работодателите за обучение по специалности. Тя призова началниците на управленията да търсят активен контакт с бизнеса, за да бъдат намерени най-добрите решения. Зам.-министър Диян Стаматов пък препоръча при приема следващото лято да има рекламни кампании, които да дадат по-голям ефект.

 

В периода 12.12.2016г. – 13.12.2016г. в гр. Габрово се проведе семинар на тема: „Поддържане на подходяща температура в детските градини и училища през зимния сезон - задължение на директора. Проучване на актуални теми за изготвяне на календарния план на НЦПКПС”.

            В семинара взеха участие г-н Георги Маринов – началник на РУО, гр. Габрово, г-жа Елена Григорова – експерт по квалификация в РУО, гр. Габрово, г-н Самуил Шейнин – директор на НЦПКПС, г-жа Мирела Стойкова и г-жа Мила Каменова – експерти към НЦПКПС, както и над 60 директора от област Габрово.

            Целта на работния семинар беше да се предложат на директорите готови, работещи и практически насочени модели, които да бъдат полезни в изпълнение на служебните им задължения, както и да се проучат желанията на директорите за участието им в бъдещи квалификационни курсове в НЦПКПС.

            Работния семинар започна с презентация на г-н Шейнин, който изключително задълбочено и професионално успя да убеди директорите, че познаването на реалната обстановка в училището по отношение на температурата, хигиената и други компоненти, свързани със здравето на учениците са от особено значение за вземането на най-правилните решения от страна на ръководството. Предложени бяха реални модели, които могат веднага да се приложат в дейността на директора.

Вицепремиерът и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева участва в инициатива за насърчаване на младежката заетост в частния сектор в Европа „Алианс за младежта“. От началото на 2017 г. стартираме български вариант на дуално обучение (обучение чрез работа), което е заимствано от европейски образец, заяви министърът. Средства ще се отпускат по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” с финансиране между 100 000 и 200 000 лева. Проектът предвижда три дни в седмицата учениците да работят срещу заплащане и два дни да учат.

Демографският срив, остарялата материална база, трудностите при осигуряване на индивидуални работни места за производствена практика на учениците и слабият интерес в подрастващите към водещи сектори  в българската икономика, са основният препъникамък пред развитието на професионалното образование, обясни министър Кунева. С промяната в Закона за професионалното образование са направени две важни положителни стъпки, а именно: олекотяване на държавните зрелостни изпити и увеличаване на часовете по практика за сметка на теорията. С оглед на съвременните реалности, професионалните училища трябва да са максимално гъвкави и адаптивни към средата, в която се конкурират с профилираните гимназии, главно езиковите, които са най-предпочитани от деца и родители. Трябва да се търсят дългосрочни партньорства с фирмите, да кандидатстват по проекти за обновяване на материалната база, да предлагат по-привлекателни специалности и съвместими учебни планове, да се съобразяват с пазара и да рекламират по-агресивно своя продукт, отбеляза още вицепремиерът.

На основание Заповед № РД-09-1641 на МОН Националния институт за обучение и квалификация в сиситемата на образованието продължава да осъществява дейността си като специализирано обслужващо звено в системата на предучилищното и училищното образование по чл. 50, ал.1, т.3 от Закона за предучилищното и училищно образование със:

1. наименование: Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти;

2. адрес: ул. Княз Борис I №7, гр. Банкя, район Банкя, област София-град;

3. дейности, свързани с квалификацията на педагогическите специалисти.

Вицепремиерът и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева ще открие годишен форум за представяне на напредъка на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. на 5 декември 2016 г. (понеделник), от 10.00 ч., в София хотел Балкан, зала „Средец“.

Ще бъдат представени ключови за програмата проекти като „Твоят час“ и „Студентски практики“, както и предстоящите процедури, които ще бъдат отворени през 2017 г.

Регистрацията за събитието започва от 9.30 часа. 

Заповядайте!

За допълнителна информация: 02/4676 111, 0889223536

   
© НЦПКПС