Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
444136
   

Име на проекта

Разработване на програми и обучения за директорите на училища, детски градини и обслужващи звена в системата на образованието

Дейност

Конференция "Добри практики на управление при делегирани бюджети"

Програма

ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007 – 2013 г

Целева група:

Директори, експерти, учители

Резюме:

Kонференцията "Добри практики на управление при делегирани бюджети" беше организирана с цел повишаване качеството на средното образование чрез подобяване на финансовото управлението на училищата. Тя се проведе на 14 и 15 юли, 2010г.

Първоначално беше обявявена процедура за подаване на иновативни практики за участие в конкурс, състоящ се от 2 фази, като първа фаза завърши с оценка на подадените разработки от страна на комисия, състояща се от експерти в сферата на образованието и финансите. Най-добрите разработки бяха номинирани за участие във втората фаза на конкурса.

Класираните за участие във втората фаза бяха поканени за участие в конференция "Добри практики на управление при делегирани бюджети". Подадените разработки бяха публикувани в електронното списание на НИОКСО "Училищен мениджър" http://www.niod.bg/modules/specedition/

Окончателното класиране беше извършено по време на конференцията.

Освен оценката на комисията се отчиташе и проведеното гласуване от страна на всички присъстващи на събитието, като регламентът предвиждаше и определена тежест за онлайн гласуване, под формата на брой прочити на публикуваните материали в електронното списание.

В конференцията взеха участие и външни експерти. Те представиха експертен опит в сферата на финасовото управление на училищата от различни перспективи (местна власт, държавни институции, теория на финансовия мениджмънт).

Г-жа Розалина Русенова представи гледната точка на общините с презентация и доклад на тема "Опитът на община Троян и СОУ „Васил Левски” - Троян при управление на делегиран бюджет". Г-жа Марияна Шехова, в качеството си на университетски преподавател, представи проблематиката от теоретична гледна точка с доклад "Автономията на училището и делегираните бюджети", а г-жа Марияна Мотева представи гледната точка на Министерство на финансите с презентация на тема "Оценка на прилагането на делегираните бюджети в общинските училища", след което отговори на множество въпроси от страна на участниците в конференцията.

В конференцията взеха участие 30 човека, като освен номинираните за участие във финалната фаза авторски колективи на подадените разработки, в нея взеха участие и директори на училища, счетоводители и образователни експерти.

Седемте разработки, които се бяха представени от авторите си, представиха интересни, иновативни и конкретно насочени моменти от финансовото управление на училищата, като докладите са ценен източник на идеи и обмен на добри практики. Автори на представените разработки:

1. инж. Татяна Стоянова, Професионална гимназия по текстил и моден дизайн, гр. София

2. инж. Петя Иванова, ПГСА гр. Пазарджик

3. Стойка Жекова, СОУ „ Св.Кл.Охридски” Симеоновград, област Хасково

4. инж. Антония Гаврилова, Професионална гимназия по транспорт „Макгахан, гр. София

5. Пенко Рисков СОУ „Св. Софроний Врачански”, гр. Пловдив

6. Иван Томев, Професионална гимназия по механоелектротехника «Ген. Иван Бъчваров», Севлиево

7. Кирил. Димитров, СОУ„Димитър Гачев”, гр. Пазарджик.

На призовите места, след оспорвана конкуренция, бяха класирани:

1-во място: Иван Томев, директор на Професионална гимназия по механоелектротехника «Ген. Иван Бъчваров», Севлиево

2-ро място: инж. Антония Гаврилова, директор на Професионална гимназия по транспорт „Макгахан, гр. София

3-то място: Кирил. Димитров, директор на СОУ„Димитър Гачев”, гр. Пазарджик

На призьорите бяха връчени ваучери от 1000 лв за образователни екскурзии, а всички автори на иновативни практики, поканени за участие в конференцията, получиха грамоти.

Всички разработки са налични в електронното списание «Училищен мениджър» на уеб сайта на НИОКСО.

   
© НЦПКПС