Конкурс „Добрата новина”

 

През 2008 г. Националният институт за обучение на директори обяви КОНКУРС за ДИРЕКТОРИ, посветен на популяризирането на добри управленски практики.

 
Темата на конкурса е  „ДОБРАТА НОВИНА”
Целта на конкурса е да се постигне управение на комуникационната среда по отношение на средното образование, чрез публикуване на позитивните новини от всяко училище.


Конкурсът се проведе с ОН-ЛАЙН публикации в два етапа.

Първи етап: от 20.06. до 15.09. 2008 г.
Мото на първи етап: „Успешната година на моето училище”

Регламент за участие
Всеки директор, регистриран в сайта на НИОД www.niod.bg може да изпрати новина, придружена от снимков материал, която съдържа интересна информация от училищния живот. В новината могат да бъдат отразени постижения на учениците и училището, празници и тържества, реализирани проекти, обновена база и други успехи на училището през учебната 2007/2008 година. Броят на публикациите не е ограничен.

Критерии за оценяване
• техническо изпълнение
• актуалност
• пълнота на информацията
• завършеност на цикъла /начало; развитие на събитието; финал/
• снимков материал: брой, качество на изображението /уеб формат/
• брой посещения на новината в сайта
• рейтинг на новината в сайта
• брой новини

Втори етап: от 01.10. до 30.11.2008г.
Мото на втори етап: „Директорът-новатор”

Регламент за участие
Право на участие във втори етап имат всички директори, участвали с публикации в www.niod.bg по време на първи етап.
Публикациите са в електронното списание „Училищен мениджър” на сайта на НИОД. Директорите могат да публикуват самостоятелно или в екип разработка по иновативен мениджмънт в управлението на училището.

Критерии за оценяване
• Техническо изпълнение
• Актуалност
• Иновативност
• Връзка с управленски практики
• Принос за развитието на училището
• Значимост за региона
• Значимост в национален план

В класирането участваха всички новини, публикувани до 16.09. 2008 г.- крайния срок на първи етап.

На първо място се класира Мариана Георгиева Грънчарова, СОУ „П. К. Яворов”, Плевен – 1899 точки.

На второ място се класира Пенко Иванов Рисков, СОУ „Св. Софроний Врачански”, Пловдив – 1785 точки

На трето място се класира Виктория Константинова Виденова – Теленчева,ОУ „Георги Бенковски”, Пловдив - 1555 точки

Комисията класира на призово място и четвъртия по резултати - Мадлена Димитрова Драгиева, ОУ „Христо Ботев”, Плевен – 1456 точки

 

Всички публикации  от конкурса са налични в архива на сайта.

   
© НЦПКПС