Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
444105
   

Национален конкурс "Иновативни практики в управлението"

           

Националният конкурс "Иновации в управлението" се   провежда с цел директорите на училища в страната да разработят и внедрят иновации по основни тематични области, както и да се популяризира техният управленски опит в условията на конкурентна надпревара.
Според авторската идея на НИОКСО, директорите освен собствен опит, разполагат и с инструменти, позволяващи решения извън шаблонните управленски подходи. Тук задачата се поверява на екип, който новаторски да работи по проблемите на образователната система – така, както преценяват съмишлениците. Формирането на отборите, съгласуването на роли помежду им, избор на тема и последващи апликации, срещи с експерти, структуриране на
идеята - са отминали етапи.
            Получени са разработките и научните обосновки на иновациите от отборите и техните национални консултанти.
Това, което отличава конкурса сега, е интригуващият начин да се интегрират управленските умения на регионалните екипи и опитът на консултанти, представляващи добре поставени в обществото организации. Тези организации предлагат ефективни и отработени практики за взаимодействие, съвременни алгоритми. Темите и научните им разработки излизат от рамките на едноплановите решения. Те са комплексни в същността си и осъществяването им е възможно само при работа на различни нива, с впрегнатото усилие и ангажираност на много хора, в дълъг период и с очакван, планиран резултат. Резултатът - израснало гражданско съзнание.
На този етап проличава, че независимо дали темата се фокусира върху използуването на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в учебната дейност или върху взаимодействието със заинтересовани страни – средното училище излиза от обособеното пространство на училищния двор и получава подкрепа на обществени звена, които, на пръв поглед, са максимално отдалечени от образователната система.
            Всички 28 разработки са групирани по тематични области и публикувани в електронното списание на НИОКСО  - „Училищен мениджър” с цел да се разпространява опитът на колеги в иновативно решаване на актуални проблеми.

             Следващият етап предвижда апробация в няколко училища от региона.

Тематична област І "Иновативни подходи в управлението за повишаване качеството на обучението по роден език" с консултант Румяна Даскалова, ще се включи отбор на РИО Смолян с тема: Иновативни подходи в управлението за повишаване качеството на обучението по роден език.

ІІ "Управление и развитие на нови творчески практики при използването на ИКТ в учебната дейност" с консултант Теодора Върбанова, отборите избраха следните теми:

РИО Благоевград – Тема: "Повишаване мотивацията за учене чрез използване на ИКТ в обучението по български език и математика".
РИО Бургас – Тема: "Повишаване на мотивацията за учене чрез сътрудничество в електронна среда".
РИО Варна - Тема: "Работилница за иновации" – създаване и споделяне на добри практики с цел повишаване интереса на учениците към образователния процес.
РИО Габрово – Тема: "Посока - електронно училище"
РИО Ловеч – Тема: "Виртуално пътешествие"
РИО Пазарджик – Тема: "Моята зелена приказка" - нова творческа практика с използване на ИКТ.
РИО София-град – Тема: "Училищна платформа за регистриране, споделяне и оценяване на педагогически ценности".
РИО София област – Тема: "Сподели своя опит, предай нататък: уеб-базирана платформа за сътрудничество чрез обмен на творчески практики и успешен образователен опит".

В тематична област ІІІ "Иновативни подходи в управлението за взаимодействие със заинтересовани страни" с консултант Белин Моллов, отборите избраха следните теми:

РИО Враца – Тема: "Училищният граждански кръг - споделена отговорност за позитивна среда в училище"
РИО Монтана – Тема: "Да съхраним дъгата!"
Иновативни подходи в управлението за взаимодействие със заинтересовани страни за ограничаване на агресията в училище
РИО Перник – Тема: "Партньорство за чисто училище"
РИО Плевен – Тема: "Медии, бизнес, училище - партньори в успеха!"
РИО Разград – Тема: "Е-пратньорство на заинтересованите страни в образованието"
РИО Русе – Тема: "Заедно за училище без насилие (Управленски подход за привличане на заинтересовани страни за формиране на позитивна ученическа среда)"
РИО Стара Загора – Тема: "Голямото четене" (или иновативни подходи в управлението за взаимодействие със заинтересовани страни за изследване и повишаване на интереса на учениците към четенето)"
РИО Търговище – Тема: "Заедно, задружно, с общи усилия!"

В тематична област ІV "Иновативни подходи в управлението за развиване на граждански и социални компетентности у учениците" с консултанти Лъчезар Африканов и доц. Румян Сечков, отборите избраха следните теми:

РИО Видин – Тема: "Енергия за промяна"
РИО В. Търново – Тема: "Създаване на продуктивна образователна среда за развиване на граждански и социални компетентности"
РИО Добрич – Тема: "Управленска стратегия за развитие на социалната и физическата адаптивност на учениците"
РИО Кърджали – Тема: "Дари красота!"
РИО Kюстендил – Тема: "Учим се да бъдем партньори"
РИО Пловдив – Тема: "Не някой друг, а точно ние"
РИО Силистра – Тема: "Малкият голям избор"
РИО Сливен – Тема: "Интерактивната роля на директора при формирането на гражданска позиция срещу агресията"
РИО Хасково – Тема: "Общуване.com"
РИО Шумен – Тема: "Денят на Рубикона. Живот на кредит" ("Ние и природата")
РИО Ямбол – Тема: "Училище за толерантност".

   
© НЦПКПС