Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
444093
   

Обученията в НИОКСО съответстват на държавните нормативни изисквания за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и се провеждат по утвърдени програми. Обучението се базира на научна и учебно-методическа литература, както и на иновативни практики и доказан опит на международни партньори и колеги от образователната общност. Системата за повишаване на квалификация е в постоянен режим на развитие и е насочена към бъдещето.

 

Обученията:

 

  • предлагат методология за решаване на актуални проблеми в текущата работа;

  • компенсират недостига на научно –методическа и учебно-методическа литература по определена тема;

  • задействат процесите на личностно саморазвитие и професионално самоусъвършенстване;

  • насочват обучаемите към индивидуална самостоятелна и групово-проектна дейност;

  • стимулират формиране и актуализиране на професионален мироглед и убеждения;

  • обуславят обратна връзка и идеи от страна на обучаемите.

 

Системата за обучение и повишаване на квалификацията на педагогическите кадри е основен източник на получаване за педагозите и управленските кадри на нова информация, нови знания и нови навици.

 

   
© НЦПКПС