Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
444145
   

Име на проекта:

ИКТ и мениджмънт на училищата

Тип проект:

Партньорски проект с Британски съвет - България”

Целева група:

Училищни директори

Период:

октомври, 2008 – март, 2009

 

Цели и задачи:

Да предложи на МОН и директорите на училищата, чрез Националния институт за обучение на директори, добри практики за самооценка на училищата по отношение степента на използване на ИКТ и възможности за професионални връзки с Обединеното кралство.

 

Резюме:

Компонентите на проекта бяха:

Изработване на онлайн “Карта за самооценка на училищата за прилагане на ИКТ технологиите в обучението, която включва оценка на:

Картата беше изработена от представителна група от директори на училища, подбрани чрез конкурс, с участието и подкрепата на Гарет Дейвис, консултант от Обединеното кралство.

След изработването и, беше извършена онлайн апробация на Картата за самооценка в 30 пилотни училища. Беше направен анализ на резултатите.

Обучението на обучители за използване на Картата за самооценка беше проведено от консултант от Обединеното кралство

Проектът включваше и посещение на група директори, участващи в проекта, на училища в Обединеното кралство, които имат висока степен на интеграция на ИКТ в учебния процес и училища, които са илюстрация на използване на ИКТ в мениджмънта, както и на подкрепата оказвана от техните директори на целия процес на интеграция.

Проектът завърши с провеждането на работна среща–семинар за представяне на Картата за самооценка и резултатите от апробацията на по-широка аудитория – представители на МОН, общините и други заинтересовани от прилагането на ИКТ в българските училища.

В семинара взеха участие експерти от Обединеното кралство - от Държавния инспекторат и Държавната агенция за прилагане на ИКТ в образованието, които представиха последните новости по отношение на политиката за ИКТ образованието във Великобритания, както и конкретното приложение и ролята на Картата за самооценка в Англия. В семинара взеха участие и представители на МОН, регионалните инспекторати и български експерти в сферата на ИКТ в образованието. Наши гости бяха: Кирчо Атанасов, Зам. Министър на образованието и науката; Орлин Кузов, Директор на Дирекция ИКТ в образованието; Джон Тейлър, БЕКТА (Държавна агенция за прилагане на ИКТ в образованието); Дейвид Анстед, Офстед (Държавен инспекторат на Великобритания)

 

Резултати и въздействие:

Карта за самооценка за прилагане на ИКТ технологиите в обучението (на ниво училище), която включва оценка на:

  • ръководство и мениджмънт,

  • план и програми

  • учене и преподаване

  • оценяване

  • професионално развитие

  • разширяване на възможностите за обучение

  • ресурси

  • влияние върху резултатите на учениците.

Картата е на разположение на българските училища на уеб страницата на НИОКСО

Работна среща–семинар за представяне на Картата за самооценка и резултатите от апробацията на по-широка аудитория – представители на МОН, общините и други заинтересовани от прилагането на ИКТ в българските училища.

 

   
© НЦПКПС