Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
444097
   

Име на проекта:

Развитие на лидерските компетенции на директори на училища: оценка на педагогическия персонал

Тип проект:

Партньорски проект с Британски съвет - България

Целева група:

Училищни директори

Период:

октомври, 2008 – март, 2009

Цели и задачи:

Предварителна фаза:

 • Да се систематизират видовете оценки, правени от директорите в България

 • Да се опишат съществуващите начини за осъществяване на оценка

 • Фаза 1: Запознаване с британския опит чрез лекционни и семинарни занятия

Фаза 2: Разработване на методика и конкретни продукти в помощ на българските училищни директори при оценяване на персонала:

 • оценяване изпълнението на професионалните задължения на персонала

 • оценяване удовлетвореността на персонала от работата

 • други видове оценки, обхванати по време на фаза1

Фаза 3: Предоставяне на методиката за практическо използване от директорите и осъществяване на обратна връзка.

Резюме:

І фаза, етап 1

Работно посещение на Националния колеж за лидерство в училище и организации за работа с деца – Нотингам

Запознаване с програмите за обучение на колежа

Участници – експерти от НИОД, участници в проекта

І фаза, етап 2

 • Запознаване с програмите на Обединеното кралство за обучение на директори – представяне на добър опит

 • запознаване с различни системи за оценяване - School Teacher Performance Management Regulations, Professional Standards for Teachers

 • разгледани теми : Принципи на оценяване на работата на персонала,

  • Елементи на система за оценяване на работата на персонала, Съставяне на длъжностни характеристики, Наблюдение на работата на учителя, Критерии за наблюдение на учебни часове, Въвеждане на система за оценяване на работата на персонала, От оценка към самооценка, Планиране на продължаващо професионално развитие

Начин на осъществяване:

 • Работен семинар, с участието на международни експерти

 • Провеждане на обучението – в сградата на НИОД

 • Последващо задание за участниците – предложения за прилагане на английския опит в български условия

Период на провеждане: 8-9 декември, 2009г.

II фаза

Съдържание: Разработване на методика и конкретни средства за осъществяване на различни видове оценки, които да подпомагат училищните директори в България

Начин на осъществяване: Практически семинар в сградата на НИОД

Период на провеждане: януари, 2010

III фаза Мултиплициране на ефекта

Първи етап: Качване на създадените продукти на уеб сайта на НИОД

Втори етап

Целева група: Директори на училища, лектори, експерти и управленския екип на НИОД - 60 човека

Съдържание:

Семинар за представяне на създадените продукти – методика, как се работи с нея, използване на конкретните продукти

Начин на осъществяване: Семинар: „Оценка на педагогическия персонал

Период на провеждане:17 март 2010

Място на провеждане: База на МОМН - Национален център за подготовка на олимпийски надежди,

Резултати и въздействие: Разработени карти за оценка на персонала –

   
© НЦПКПС