Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
444115
   

Име на проекта:

Развитие на лидерски и мениджърски умения

Номер на договора:

2008-2-BG1-LEO03-00974

Тип проект:

Обмен на професионалисти в сферата на ПОО, Леонардо да Винчи

Целева група:

Директори на училища, Управленски екип и обучители в НИОД

Цели и задачи:

Крайна цел: Подобряване качеството на българското училищно образование

Конкретна цел: Повишаване на административния капацитет на училищните директори, постигнато чрез участие семинарни занятия в областите:

 • Новата задължителна квалификационна програма за директори във Великобритания

 • Обучителни програми за бъдещи и действащи директори

 • Он-лайн управленски пакети

 • Посещение на образователни институции

Резюме

Проектът „Развитие на лидерски и мениджърски умения” беше насочен към надграждането на мениджърските умения на българските училищни директори, а именно към горните етажи на управленската пирамида – лидерските умения.

Приемащата организация беше избрана по 2 причини:

 1. Великобритания е една от страните с доказано добра управленската реформа, която е започнала преди 20 години.

 2. Centre for Excellence in Leadership от е организация, която е втората най-авторитетна организация предлагаща обучение на училищни директори, а НИОД има преки впечатления от качеството на предлаганото обучение и експертизата на колегите.

Съдържанието на обмена обхващаше:

 1. Цялостната стратегия на приемащата организация за обучение на директори във Великобритания

 2. Представяне на различните програми, по които се предлага обучение

 3. Семинарни занятия по някои програми и модули

 4. Посещение на един колеж и едно училище, обсъждане на практически въпроси свързани с управлението на обучителните институции.

 5. Представяне на дейността на НИОД и системата за професионално образование е България

Резултати и въздействие:

Оптимизиране работата и повишаване качеството на услугите предлагани от НИОД, насочени към висшите етажи на управленската пирамида – мениджърските и лидерски умения на училищните директори в България

Повишаване управленския капацитет на непосредствените участници в мобилността

Участниците изготвиха:

1.Материали и запознаха учителите, в училищата, които ръководят, с това, което са видяли и научили по време на мобилността. Презентации за посещението в Гринич Колидж и Уулуич Политекник, налични и онлайн като брошури http://issuu.com/niod_bankya/docs/greenwich_college

http://issuu.com/niod_bankya/docs/woolwich

2. Материали, които да бъдат представени на директорите, обучаващи се в НИОД – осъществено от лектори (бенефициенти по проекта) по време на редовните обучения след осъществяването на мобилността, които са налични онлайн http://issuu.com/niod_bankya/docs/leadership_management

Контактна информация:

Уеб сайт на проекта:

Партньор:

http://leadership-management.htmlplanet.com/

Learning and Skills Improvement Service, London, UK

   
© НЦПКПС