Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
444116
   

Име на проекта:

Училищно управление

Тип проект:

Леонардо да Винчи

Целева група:

Управленски екип и обучители в НИОД

 

Цели и задачи:

Подобряване качеството на предоставените услуги

Промени в съвременните компетенции на училищните директори

Обмен на опит в сферата на управлението на училищата в Италия и България

Резюме:

Проектът включваше участие в лекционни занятия, организирани от AZZURRA Societa Cooperativa Sociale, в областите:

 • Образователната система в Италия

 • Промени в системата за училищно образование – неудачи и успехи, съпоставяне с промените и тенденциите в България

 • Подготовка на учители – теоретична и практическа подготовка

 • Квалификационни и поддържащи курсове за директори – организация, съдържание

 • Управление чрез проектна дейност

  • Лектори:

   • Д-р Симонета Рела, AZZURRA Societa Cooperativa Sociale – представяне на приемащата организация, опит в програма Леонардо да Винчи и участие в регионални проекти

   • Д-р Даниеле Андани – експерт – консултант: образователни системи и кариерно консултиране – представяне на италианската образователна система, центрове за професионално ориентиране, финансиране на образователната система.

   • Г-н Франческо ди Джакомо – директор на ‘Умбрия Трейнинг Център, Скеджино – представяне на възможности за допълнително финансиране чрез работа по регионални и международни проекти; управление и повишаване на качеството на образованието чрез проектна дейност – проекти по програми Коменски, Леонардо, Грюндвик, Интеррег, Икуал, ЕСФ. Управление на проекти – техники.

   • Г-н Андре Мартолио – директор на професионално училище по електроника, електротехника и механика – информация относно правомощията на училищните директори в Италия, автономност на училищата, управление на човешките ресурси, система на заплащане и управление на училищен бюджет в Италия, система за повишаване на квалификациите на директори и учители.

   • Д-р Елеонора Бодо – директор Дирекция на инспектората за област Перуджа – правомощия и функции на инспектората, повишаване на квалификацията на учители и директори, осъществяване на подкрепа, а не инспектиране, възможности за бъдещо сътрудничество.

   • Община Сполето – отдел Образование: финансиране и организиране на дейности чрез възлагане на външни изпълнители.

   • Рим – Д-р Беатрис Роселети, координатор на Yies – проект срещу етническото насилие между ученици от етническите малцинства и общностите на работници-мигранти: система на наставничество от представител от същата етническа група, работа в училището на ученика, представяне на местни обичаи и традиции от съответната страна, с цел социализиране на новодошлите, узучаване на италиански език.

 • Работа с деца със СОП, деца от етнически и малцинствени групи, чрез Yies – проект срещу етническото насилие между ученици от етническите малцинства и общностите на работници-мигранти, Рим

 • Участие в семинарни занятия за практическо прилагане и обсъждане на лекционните занятия.

Уеб сайт на проекта: http://school-management-ldv.piczo.com

Партньор: AZZURRA Societa Cooperativa Sociale, гр. Сполето, Италия

   
© НЦПКПС