Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
444120
   

Име на проекта:

Управление на професионални гимназии

Тип проект:

Леонардо да Винчи

Целева група:

Директори на професионални гимназии

Цели и задачи:

Подобряване качеството на професионалното образование

Запознаване със съвременни тенденции в сферата на професионалното обучение

Практическо обучение – видове, начини на осъществяване, връзки с бизнеса

Компетентностен подход при спецификациите за професии

Запознаване с организацията на професионалното обучение в Германия

Резюме

Проектът Управление на професионални гимназии има иновационен характер, поради факта, че образованието в България е в период на адаптиране и промени, целящи изпълнението на Лисабонската стратегия за общество, изградено на познанието и е насочен към втория много важен елемент на успешното управление на едно училище – практическите умения, които се основават на опита на висшия мениджърски състав – техния собствен опит и чужд опит, усвоен посредством обмен на добри практики, семинари и уъркшопове. Един от основните акценти пада върху променените компетенции на училищните директори.

В проекта бяха включени директори на професионални гимназии. Те участваха в едноседмичен обмен в Германия, осъществен в партньорство с Института за икономически науки към Университет Карл фон Осиецки в гр. Олденбург. Обменът включваше семинарни занятия с експерти в разглежданите тематични области и наблюдение на реалното управление на професионални училища в област Северен Рейн Вестфалия.

Мобилността се осъществи от 28.06.2008 до 05.07.2008. Участниците посетиха гр. Олденбург, където се проведе едноседмично обучение, организирано от организацията-домакин.

   
© НЦПКПС