Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
444111
   

Име на проекта:

Web2.0 създаване на интерактивни платформи за обучение и училищен мениджмънт

Тип проект:

Леонардо да Винчи

Целева група:

Учители по ИТ, английски език, директори

Цели и задачи:

  • Обучение как се създават интерактивни уеб сайтове от тип WEB20.с цел подобряване на административното обслужване и образователните услуги предлагани от училищата.

  • Придобиване на умения за работа с платформата Moodle, като средство за създаване на Web2.0 сайтове

  • Умeния за работа със софтуерни продукти ( Hot Potatoes, Compozer, Nicenet) за създаване на интерактивни материали за обучение

  • Подобряване на езиковите и комуникативните умения, и уменията за работа в екип

Резюме

Лисабонската стратегия, приета от ЕС през март 2000 г., очерта пред ЕС стратегическата цел да се превърне в най-конкурентното и динамично общество, базирано на знания. Осъщественото обучение допринася за интегрирането и подпомаганете на въвеждането на информационните и комуникациони технологии в образованието.

В проекта Web2.0 създаване на интерактивни платформи за обучение и училищен мениджмънт бяха включени директори, помощник-директори, преподаватели по ИКТ и английски език, които бяха обучени в Университета Мазарик в гр. Бърно, Чешка Република как да създават уеб сайтове от ново поколение (Web2.0), при които ползвателите са не само пасивни потребители, но и съавтори. Платформата Moodle беше използвана за полагане основите на виртуална класна стая, като форма на обучение по време и извън часовете. Ползвателите бяха обучени как да използват най-нови софтуерни пакети в обучението – по ИКТ, по езици, и по всички предмети. След завръщането си в България, участниците ще играят ролята на мултипликатори, като предадат придобитите знания и умения на колегите си по училища, с цел подобряване на административното обслужване, прозрачност и превръщане на училището в по-привлекателна среда за развитие.

Уеб сайт на проекта: http://newtechnologiesldv.piczo.com

Партньор: Mazaryk University, Faculty of Arts, Brno, Czech Republic

   
© НЦПКПС