Министерство на образованието и науката

Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието

1320 гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, телефон: 02/ 9977402, факс: 02/ 9977127,

e-mail: niod_2006@abv.bg

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ

ПОРЪЧКИ В НЦПКПС, гр. Банкя

    

   
© НЦПКПС