Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
428753
   

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, гр. Банкя е специализирано обслужващо звено в системата на предучилищното и училищното образование по чл. 50, ал.1, т.3 от Закона за предучилищното и училищно образование с дейности, свързани с квалификацията на педагогическите специалисти.

snimki 07 214ЛИЛЯНА ДРУМЕВА

ДИРЕКТОР

Лиляна Друмева е магистър по българска филология. Има богат опит в сферата на образованието. Работи  като учител, директор на училище, началник на регионален инспекторат.

През 1997 г. започва работа в Министрерството на образованието и науката като главен екперт. Заема длъжността директор на дирекция "Квалификация на педагогическите специалисти".

Лиляна Друмева е съветник на Министъра на образованието и науката в три правителства.

blankБОРЯНА ВЕЛИНОВА

Началник отдел АПФСО

4UntitledМИРЕЛА СТОЙКОВА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "КВАЛИФИКАЦИЯ"

Завършила СУ „Св. Климент Охридски”. Магистър по Образователен мениджмънт

Изпълнява организационни и координиращи функции за провеждане на квалификационна дейност за кариерно развитие на педагогическите кадри.

Координира цялостната дейност по провеждането на обученията и квалификацията в НИОКСО

20170815 150426МАРГАРИТА МИШЕВА

Организатор - експерт квалификация

Завършила ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", магистър по история.

Първа професионална квалификационна степен по специалността.

Работила е 25 г. като учител в среден и горен курс по история и цивилизация

В НЦПКПС изпълнява организационни  функции за провеждане на квалификационна дейност за кариерно развитие на педагогическите кадри.

10UntitledБОГДАНА ВЕЛИНОВА

Секретар

Завършила  специалност: Международни икономически отношения в МВБУ

Владее английски език.

1СВЕТЛАНА ЛЮБЕНОВА

Организатор обучения в НЦПКПС

Завършила Национална спортна академия със специалности: „Треньор по спортна стрелба“ и „Учител по физическо възпитание“. Майстор на спорта

9UntitledЙОРДАНКА ИВАНОВА

Касиер-домакин

Отговаря за правилното оформяне на документите, свързани с движението на финансови средства, стоково-материални ценности, основни фондове, разчети и платежни задължения.

Организира съхраняването на финансово-счетоводните документи.

В НЦПКПС, гр. Банкя са създадени всички необходими предпоставки и са изпълнени всички условия,
за да се осъществява успешна квалификационна дейност,
както и свобода на младия екип да прояви творчество и креативност по време на изпълнението напрофесионалните си ангажименти.

   
© НЦПКПС