Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
428793
   

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, гр. Банкя е специализирано обслужващо звено в системата на предучилищното и училищното образование по чл. 50, ал.1, т.3 от Закона за предучилищното и училищно образование с дейности, свързани с квалификацията на педагогическите специалисти.

   
© НЦПКПС