Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
444106
   

Благодарствено писмо

Здравейте г-н Шейнин,

Благодаря Ви за изпратените материали.

Нашето училище се отоплява на ТЕЦ и често имаме аварийни ситуации от три години насам.

Аз съм преприела същите мерки. Издала съм заповеди и съм ангажирала персонала за целия зимен сезон.

Радвам се, че се срещнахме по този повод и споделихте Вашия опит.

За мен срещата беше полезна и се убедих, че действам правилно.

Благодаря Ви!

Желая Ви здраве и весели новогодишни празници!

Снежана Сидерова

Директор на СУ "Райчо Каролев" – Габрово”

Благодарствено писмо

 

В периода 22-24.02.2016 г. в Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието участвах в обучение на тема: „От контрол към оценяване. Съвременни подходи за обективно измерване на труда на учителя през призмата на Закона за предучилищното и училищното образование“ с лектор г-жа Ваня Димова.

1. Мотивация за участие.

Естественият стремеж на човек да се развива и усъвършенства ме подтикна да избера обучението в гр.Банкя.

Атрактивното заглавие на курса „ От контрол към оценяване. Съвременни подходи за обективно измерване на труда на учителя през призмата на закона за предучилищното и училищното образование“, привлече вниманието ми, защото в работата ми на ръководител на учебно заведение е необходимо да познавам и адекватно да прилагам съвременни подходи и да привнасям добри педагогически практики.

2. Аспекти на обучението.

За пореден път избирам да участвам в обучения на НИОКСО, защото там на едно място са съсредоточени от една страна иновативни и успешни обучители, а от друга страна залагам и на неформалното общуване с колегите, при което се получава разнообразна и полезна обмяна на добър педагогически опит и на добри практики във всички сфери на ОВП.

Лекторът г-жа Ваня Димова умело водеше курса. Темите, които беше подбрала бяха насочени към пряката работа на директора. Те бяха придружени с интересни тренинги и споделен опит.

3.Ефект от обучението

След завръщането ми от обучението в НИОКСО преработих Картата за оценка на труда на педагогическите специалисти  и запознах колегията с нея.

Изводи:

1.Колкото повече се обучава човек, толкова повече усъвършенства себе си като личност и се стреми да приложи на практика в пряката си работа получените знания и умения.

2.Срещите с колеги от други образователни институции ни позволяват да се съизмерим с тях и да се поучим от техния опит. 

С уважение,

Таня Яначкова                                                                                                                         

Директор

на ОУ „Никола Прокопиев”

с.Сборище

Изпратено: 01 март 2016 г. 14:05
До: NIOKSO

Благодарствено писмо

Уважаема госпожо Директор, уважаеми г-н Шулев,

сърдечни благодарности за това,  което направихте на 25, 26 и 27 януари 2016 г.  за  групата учители 5-7 кл.,

и темата  "Иновативната класна  стая".

Всичко бе на ниво - приятно, полезно и професионално! 

С уважение Надя Георгиева - старши учител по БЕЛ

ОУ " Хр. Ботев" гр. Батановци, обл. Перник

 

"Участвах в интересен курс с подготвен и ерудиран лектор при добри условия."

                                              инж.Стефан Шулев 
                                                                                               директор на ПГГС "Христо Ботев" - гр. Велинград
 
               

 

   
© НЦПКПС