Назад

Втора група директори от цялата страна присъстваха на иновативен урок в 78. СУ гр. Банкя

На 24.10.2019 г.,  с любезното съдействие на директора на 78. СУ – иновативно училище „Христо Смирненски“ в гр. Банкя, г- жа  Димитрийка Герасимова, втора група от 25 директори от страната, преминаващи обучение по НП „Квалификация“ в Националният център за повишаване на квалификацията на  педагогическите специалисти (НЦПКПС), с част от екипа на Центъра, гостуваха в училището.

   Д-р Детелина Георгиева е първият сертифициран преподавател и обучител по саундпейтинг. Като класен ръководител на 3-ти ‘‘г‘‘ клас демонстрира, заедно с децата от класа как работи иновативния метод саундпейтинг на практика.

   Представиха кратка презентация, с която запознаха директорите със системата Саундпейнтинг, нейното приложение, история, като алтернативен иновативно-интерактивен метод в обучението и възпитанието.

   В края на посещението, г-н Методи Христов – учител по история в 78 училище и автор на книгата – „130-годишната летописна история на 78 СУ „Христо Смирненски“, запозна директорите с  историята на училището и ги разведе из музея, в който са съхранили  снимки, купи ,медали от безброй спортни и културни участия на учениците през годините, както и паметни моменти от 130-годишното съществуване на училището.

   Екипът на НЦПКПС благодари на г-жа  Герасимова и нейния учителски колектив  за отзивчивостта, гостоприемството и  с пожелание за бъдеща съвместна работа.

Skip to content