Назад

Годишен план за дейността на НЦПКПС през 2020 г.

На 22 януари 2020 г. на редовно заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество, с пълната подкрепа на всички социални партньори на МОН, бе одобрен Годишния план за дейността на НЦПКПС през 2020 г.

„В предложеният проект на Годишен план за дейността на НЦПКПС през 2020 г., са предвидени 9 теми за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти с ръководни функции и 18 теми за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти“, подчерта Димитър Асенов – директор на НЦПКПС.

„Предложените общо 27 теми за квалификации са съобразени с основните приоритети на МОН в областта на продължаващата квалификация и кариерното развитие на педагогическите специалисти, както и с националните цели и приоритети заложени в: Закона за предучилищното и училищно образование; Националната програма за развитие на България 2020; Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020); Национална стратегия за учене през целия живот (2014-2020)“, подчерта директорът на НЦПКПС.

„В допълнение през последното тримесечие на 2019 г., НЦПКПС разработи и цялостна Концепция за обучение на ръководители на образователни институции. Разработената концепция включва система от 8 модулни обучения, с цел реализиране на политиките на МОН отнасящи се до ефективното управление на образователните институции, както и утвърждаване на ролята на НЦПКПС на водещата образователна институция, която да подготвя следващите управленски кадри в образователната система“, обобщи Димитър Асенов.

През 2020 г. НЦПКПС планира провеждането на квалификационна дейност чрез НП „Квалификация“ 2020 г., Учебен каталог за 2020 г., и в изпълнение на чл. 35, ал. 3 и ал. 4 от действащия КТД за системата на предучилищното и училищно образование.

В заседанието на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество, взеха участие представители на всички социални партньори: д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители; д-р Юлиян Петров, председател на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“; Аспарух Томов, председател на Независимия учителски синдикат към КНСБ; Диян Стаматов, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България; Асен Александров, председател на Сдружение на директорите в средното образование в Р. България; Мария Каменова, председател на Българската асоциация на частните училища.

От страна на Министерството на образованието и науката, участие взеха: Красимир Вълчев, министър на образованието и науката; Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката; Николай Стефанов, началник-кабинет на министъра на образованието и науката; Албена Михайлова, главен секретар на МОН; Наталия Михалевска, директор на Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“; Евгения Костадинова, директор на Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищно образование“; Грета Ганчева, директор Дирекция “Приобщаващо образование”; Борис Герасимов, директор Дирекция „Информационни и комуникационни технологии”; Радостина Новакова, директор на Дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ и Пенка Иванова, директор на дирекция „Учебници и училищна документация“.

Skip to content