Назад

Десетокласници показаха висока степен на знания в областта на сигурността в интернет и защитата от вируси

Резултатите от анализа  на теста, които се проведе в 928 училища и обхвана близо 45 000 десетокласници на тазгодишното НВО  по информационни технологии след десети клас показват, че учениците в страната ни са с много повече знания относно безопасното използване на интернет и защитата от вируси.

Тестът премина в  две части. В първата бяха включени 20 задачи с избираем отговор, генериращи се на случаен принцип по време на самото изпитване.

Резултатите показват, че най-добре учениците са се справили с въпросите, свързани с безопасна работа в мрежова среда, защита от вируси и работа със споделени документи.

Във втората част на оценяването, която беше с персонален вариант за всеки ученик практическа задача, 98% от явилите се са работили по нея, а повече от половината не са ссрещанали трудности при решаването ѝ. Най-добре се представиха десетокласниците в Русе, Ловеч и Търговище

Сертификати, за владеене на дигитална компетентност по Европейската рамка за оценяване получиха 73 % от явилите се на теста ученици. Данните показват, че те са успели да отговорят вярно на 50% или повече от въпросите. Средният резултат от външното оценяване за 2019 г. е 35,88 точки, което е почти 60% успеваемост и е най-високото постижение досега.

Skip to content