Назад
28817-1614586878
През изминалата 2022 г. в Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) бяха разработени и приложени поредица от целенасочени политики, с ясно измерими в количествено и качествено отношение финални резултати:
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28817-1614586878
През пандемичната 2020 година в Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) бяха разработени и приложени поредица от целенасочени политики, с ясно измерими в количествено и качествено отношение финални резултати:
ВИЖ ПОВЕЧЕ
6-questions-1200×628
В сборника са включени доклади и научни съобщения от Десетия международен научно-образователен форум, организиран от Департамента за информация и усъвършенстване на учители при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ във връзка с честването на Климентовите дни на Университета.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
Catalogs
Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) е специализирана институция в системата на предучилищното и училищно образование за реализиране на дейности, свързани с повишаване и поддържане на квалификацията на педагогическите специалисти.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
25042-1590993636
АНАЛИЗ НА ЕМПИРИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОНЛАЙН ДОПИТВАНЕ ЗА ПРОВЕДЕНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ТЕМА:
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24957-1585152336
Бюджет за дейноста на Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28672-1612433070
През изминалата 2023 г. в Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) бяха разработени и приложени поредица от целенасочени политики, с ясно измерими в количествено и качествено отношение финални резултати:
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28672-1612433070
През изминалата 2022 г. в Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) бяха разработени и приложени поредица от целенасочени политики, с ясно измерими в количествено и качествено отношение финални резултати:
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28672-1612433070
През пандемичната 2020 година в Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специа- листи (НЦПКПС) бяха разработени и приложени поредица от целенасочени политики с ясноизмерими в количествено и качествено отношение финални резултати:
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24955-1585152087
Правилник за устройството и дейността на Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ВИЖ ПОВЕЧЕ

ЕКИП

ДИМИТЪР АСЕНОВ
ДИРЕКТОР
на НЦПКПС
АНТОАНЕТА АЛ-ХУСАРИ
ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР
на НЦПКПС
БОРЯНА ВЕЛИНОВА
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ
"АПФСО"
ЙОРДАНКА ДРАГОМАНОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
на НЦПКПС
ЙОРДАНКА ИВАНОВА
КАСИЕР - ДОМАКИН
на НЦПКПС
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА
РЕЦЕПЦИОНИСТ
на НЦПКПС
ГАЛИНА ИВАНОВА
РЕЦЕПЦИОНИСТ
на НЦПКПС
АНТОАНЕТА БАКАЛОВА
ОРГАНИЗАТОР
ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ
НЕЛИ БОТЕВСКА
ОРГАНИЗАТОР
EКСПЕРТ ОБУЧЕНИЯ
МИЛЕНА СТОЯНОВА
ОРГАНИЗАТОР
УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
АТАНАС НЕДЯЛКОВ
ИТ СПЕЦИАЛИСТ
на НЦПКПС
ВАЛЕРИ КРЪСТАНОВ
ШОФЬОР
на НЦПКПС
Skip to content