Назад

Изнесени обучения на учителски колективи от цялата страна

В периода 28 ноември – 01 декември 2019 г. Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) организира две изнесени обучения на учителските колективи от ПГ“Христо Ботев“ – гр. Долна баня и СУ “Васил Левски“- гр. Крумовград, по предварително подадена заявка от директорите на училищата.

Обучението в гр. Долна баня се проведе в периода 28-29 ноември 2019 г. в сградата на ПГ “Христо Ботев“. Учителите повишиха своята квалификация по тема: „Мотивиране на училищния екип за ефективна учебна среда, чрез прилагане на добри и иновативни практики“.

Обучението на учителския колектив от СУ “Васил Левски“ се проведе в периода 30 ноември – 01 декември в с. Соколица, на тема: „Прилагането на компетентностния подход от педагогическите специалисти за успешно развиване на ключови компетенции от учениците за качествен и ефективен образователно-възпитателен процес”.

Всеки квалификационнен курс бе с продължителност от 16 академични часа.

В обученията взеха участие общо 77 педагогически специалисти.

Всички участници ще получат удостоверение, с което ще им бъде присъден по 1 квалификационен кредит.

Skip to content