Назад

Квалификация на директори в НЦПКПС

На 14 февруари 2020 г. заместник-министъра на образованието и наука Таня Михайлова посети Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в гр. Банкя, където заедно с д.ик.н. Янка Такева, Председател на Синдиката на българските учители и г-н Димитър Асенов, Директор на НЦПКПС – връчиха удостоверенията на първата група директори, преминали обучение по актуалната тема „Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователния процес за постигане на ключовите компетентности от целия училищен екип“.

Удостоверенията бяха връчени в модерно проектираната обучителна зала на НЦПКПС, оборудвана с висок клас дигитална и иновативна техника за провеждане на практически обучения.

Официални гости на събитието бяха: г-н Пламен Симеонов – зам.-кмет на община Банкя, г-жа Бойка Харалампиева – Председател на Сдружението за учителска взаимопомощ, г-жа Соня Кръстанова – директор на дирекция „Финанси“, г-жа Пенка Иванова – директор на дирекция „Учебници и училищна документация“, г-жа Радостина Новакова – директор на дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, г-жа Ваня Тивидошева – директор на дирекция „Професионално образование и обучение“, г-жа Ваня Минева – директор на 15 СУ „Адам Мицкевич“, г-жа Димитрийка Герасимова – директор на 78 СУ, г-жа Димитринка Колева – директор на ПГТ, гр. Банкя и др.

За периода 12 февруари – 29 май 2020г., по актуалната обучителна тема предстои да преминат квалификация над 600 ръководители на образователни институции от цялата страна.

Skip to content