Назад

Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и IT структура.

В периода октомври – ноември 2018 година, Регионалното управление на образованието – гр. Сливен и единадесет училища от региона бяха домакини на екипи по модул „Мобилности за посещение на училища с кабинети по медиация и развита IT структура“ от Национална програма „Квалификация“ 2018 г.

            Цялостната организация за провеждане на мобилностите беше създадена от РУО Сливен.

            Предвидените мобилности имаха за цел да повишат умението на педагогическите специалисти за споделяне, обмен и внедряване на иновации и добри практики.

            По информация, подадена от РУО Сливен в мобилностите са взели участие 92 екипа, от които:

 • 203 учители, посетили кабинети за медиация;
 • 231 учители, посетили училища с развита IT структура.

При осъществяване на мобилността екипите имаха възможността да се запознаят с иновационни практики за прилагане на IT технологиите (оборудвани с мултимедия и компютри класни стаи) в образователния процес, да участват в разрешаване на казуси чрез медиация в дискусии на проблемните ситуации и демонстрация от страна на учениците как те се справят с подобни конфликти.

В някои от училищата  е създадена система „затворен тип училище“ , с видеонаблюдение на двора и сградата на училището, което чрез охраната си  води до недопускането  на външни лица.

Като успешни интерактивни методи, практики, създаден и внедрен иновативен софтуер, приложения и интернет платформи бяха показани в реално време част от следните програми:

 1. Прилагане на електронната система „Феникс“ – „училище без бележници“ – с администриране в реално време от потребителите
 2. Използване на онлайн платформата „Уча се“ с разработени уроци по всички предмети и класове – https://ucha.se/.
 3. „Обърната класна стая“ – учениците подготвят уроците си у дома, а в училище се развиват техните знания, умения с помощта на  приложенията „Мозабук“ и „Скратж“ в оборудвани с мултимедии класни стаи;
 4. Електронен училищен звънец с възможност за избиране на различни мелодии, според празниците и сезона;
 5. Работа с образователния софтуер „Envision“ – http://www.nimero.com/info „Енвижън е софтуерна система, създадена да улесни учителите при тяхната работа и стремяща се към разрешаването на двата основни проблема в началното образование, а именно липсата на ресурси, които могат да бъдат отделени за оборудване на класните стаи и липсата на интерес към науката у децата.“
 6. Облачното приложение „G Suite for Education“ – Пакет от най-добри инструменти за повишаване производителността в клас, създадени за обучение и учене.
 7. Платформата „Mouse Mischief“ на Microsoft, позволяваща на учителите да вмъкват интерактивни въпроси, анкети и слайдове за теглене в уроците.
 8. Използване на електронен дневник, създаване Classroom за улесняване обучаването и комуникацията в учебния процес – https://www.shkolo.bg/
 9. Внедряване и използване на класовете от начален етап на приложението Moziak education – https://www.mozaweb.com/bg/
 10. Използване на интерактивна платформа MozaBOOK за създаване на електронно учебно съдържание чрез цифрови визуализатори, интерактивни устройства, лаптопи и мултимедийни устройства;
 11. Приложение за динамични задачи Geogebra и платформа Moodle за администриране на училищна документация;
 • Представяне на електронните платформи: Google forms, Kahoot, Powtoon, GeoGebra, Thinglink;
 • Разраборена и внедрена техника за – видеонаблюдение, интернет, електронен звънец, мултимедии, училищни медии за комуникация и обмен на информация – вестник, радио, телевизия, интерактивни средства;
 • Игри с платформата Kahoot”;
 • Използване на облачните технологии в класната стая – GoogleDisk
 • Работата с таблети;
 • Интерактивна електронна дъска – чрез нея „ученето“ става по-ефективно и приятно, когатo обучаемите експериментират с докосване и преместване на обектите, усещайки по повече начини, че си взаимодействат с тях.
 • Създаване на интерактивни обучаващи материали с LearningApps;

Линкове към публикации в сайта на училищата, взаимствали добри практики:

https://goo.gl/4eR1Dp

https://goo.gl/ab92ro

https://goo.gl/s72e8Z

https://goo.gl/1a2XRD

http://pgmadan.org/

https://www.mozaweb.com/bg/

https://s321.e-phoenix.bg/

https://goo.gl/n97hZf

https://goo.gl/6Wf2MZ

https://goo.gl/uG4eVm

https://goo.gl/NhuF7h

https://goo.gl/zFLmaS

https://goo.gl/6ooZYP

https://goo.gl/vN14dL

https://goo.gl/cmpNAo

https://goo.gl/oeXD9a

https://goo.gl/W9YK6v

https://goo.gl/wbXyhw

https://goo.gl/cD2efN

http://pg-transport.net/

https://goo.gl/kFSJJT

https://goo.gl/AuNZfm

https://goo.gl/CnaVQf

http://souyovkov.com/

http://batakliev.org/

https://goo.gl/EDZ8cK

https://goo.gl/mzp6Kx

https://goo.gl/AzpsKK

https://goo.gl/5GvkDa

https://goo.gl/LhdjMZ

https://goo.gl/i2HC41

https://goo.gl/KJhr25

https://goo.gl/cysYL2

https://goo.gl/EFqz1P

https://goo.gl/61ThB5

https://goo.gl/1wrxHQ

https://goo.gl/omtDE2

https://goo.gl/BAXCYQ

https://goo.gl/ab92ro

https://goo.gl/ax78AU

https://goo.gl/qDFB4z

https://goo.gl/dawRWA

https://goo.gl/BAXCYQ

https://goo.gl/ZctkVV

https://goo.gl/KgME7e

https://goo.gl/Vniqjn

https://goo.gl/CnaVQf

https://goo.gl/W1Yk6U

https://goo.gl/6ooZYP

https://goo.gl/Yi7ZUt

https://goo.gl/oA2XZ6

https://goo.gl/611PML

https://goo.gl/MAa1wa

http://supirdop.bg/?p=812

https://goo.gl/xX2u6W

https://goo.gl/eLWhby

https://goo.gl/xX2u6W

https://goo.gl/AP6TWn

https://goo.gl/VSD36r

https://goo.gl/f6H6Yy

https://goo.gl/KgME7e

https://goo.gl/jsekzF

Skip to content