Назад

Национална научно-практическа конференция на тема: Педагогически иновации за повишаване на качеството – същност на съвременното училище

ПРОГРАМА

Организатори: Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти,  Държавна агенция за закрила на детето, Национален инспекторат по образованието,  Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България, Сдружение на директорите в средното образование в Република България

Дата: 06.12.2018 г.

Място: Зала 5 на Министерски съвет

Часдейностучастник
9:30-10:00регистрацияучастници
10.00- 10.05Откриванед-р Е. Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на дететопоздрави от вицепремиер Т. Дончев, вицепремиер Кр. Каракачанов
10.00-12.45Първа сесия: Качество на образованието. Модератор Асен Александров
10.05 – 10:25Пленарен докладРолята на позитивната мотивация за повишаване качеството на образованиетод-р Анелия Андреева, директор на Националния инспекторат по образованието
10:30-10:50Дискусия: Моите три най-важни признака за качество на образованието
 Образователните лидери за качеството на образованиетоКрасимир Вълчев, министър на образоването и науката
Йорданка Фандъкова, кмет на град София
Заместник-министър на образованието и науката за средното образование инж. Таня Михайлова
10.50-11.15Кафе пауза 
11.00-11.10Образователните експерти за качеството на образованиетоСоня Мелоян, директор на дирекция „Организация и контрол“, МОН
Милена Иванова, директор на дирекция „Политики за стратегическо развитие“, МОН
Лиляна Друмева, директор НЦПКПС
Д-р Ваня Кастрева, Началник РУО-София
11:10-11:45Заинтересованите страни за качеството на образованиетоПредставител на бизнеса
Йордан Йосифов – Родител
Росен Йорданов – Психолог
Деси Бакърджиева – Артист
Стела Даскалова –  Писател
Христо Рачев – Музикант
Катя  Михайлова – Социолог 
11:45-12:00Участниците в образователния процес за качеството на образованиетоЙоанна Захариева, ученик  91 НЕГ,Михаил Каров, ученик 51 СУМира Савова , ученик 31 СУЧЕМ
Николай Бояджиев, учител  (Рудозем)
12:00-12:45Обобщаване на първа сесия и представяне на резултатите от анкетатаАсен Александров
12.45-13.45обяд 
Втора сесия – „Как да постигнем качествено образование?“Модератор: Диян Стаматов
13:45-14:001.      Добра практика:„Развитие на социалните умения – път към качествено образование“Владимир  Миков – директор ,137 СУ „Ангел Кънчев“, гр. София
14:00-14:15Дискусия  
14:15-14:302. Добра практика:“Метод на учене по станции“ (Индивидуализиран и диференциран подход в рамките на класа)             Албена Панталеева-Кондева, начален учител, докторант СУ, главен инспектор НИО
14:30-14:45Дискусия 
   
14.45-15:15Кафе пауза 
15:15- 15.303. Добра практика:„Извънучилищната образователна среда – качество с усмивки“ Нина Караиванова – Старши учител, начален етап на основното образование ,ОУ „Антим I“ , Пловдив
15:30-15:45Дискусия 
   
15.45-16.30Закриване: Приемане заключителен документ „Пътна карта за качествено образование“Екип НИО и НЦПКПС
Skip to content