Назад

Обучения на ръководители на образователни институции

На 01.11.2019 г. приключи поредицата от обучения в НЦПКПС на тема „Ролята на директора  при прилагането на компетентностния подход в образователния процес за постигане на ключовите компетентности от целия училищен екип“.

За периода от 21 октомври – 01 ноември 2019 г., бяха обучение 98 ръководители на образователни институции у нас. За първи път в НЦПКПС бе приложена иновативна практика, като всички обучаеми посетиха иновативен урок проведен в 78 СУ „Христо Смирненски“, гр. Банкя.

По време на обученията, бяха споделени изключително ценни практики свързани с прилагането на компетентностния подход в образователния процес, както и множество препоръки по отношение на управлението на делигираните бюджети в образователната система.

На 1 ноември 2019 г., г-н Димитър Асенов – директор на НЦПКПС, връчи удостоверенията на поредната група ръководители на образователни институции.

Skip to content