Назад

Получени удостоверения на завършилите обучение учители по “История и цивилизации” в X клас по новата учебна програма.

 В периода 7-11 октомври 2019 г., в НЦПКПС, се проведе обучение на педагогически специалисти от цялата страна преподаващи по  учебен предмет “История и цивилизации” в X клас по новата учебна програма.

     В рамките на 32 академични часа последователно бяха разгледани следните приоритетни теми:

        – Българското ханство на Долни Дунав (края на VІІ – средата на ІХ в.) Лектор: проф. Илия Илиев (ИИИ-БАН);

        – Българската държава и българите от средата на ІХ до края на ХІІ в.

Лектор: проф. Илия Илиев (ИИИ-БАН);

         – Второто българско царство (края на ХІІ – края на ХІV в.)

Лектор: проф. Илия Илиев (ИИИ-БАН);

         – Османски период: държавно устройство и социална структура на Османската империя. Колонизация и ислямизация. Съпротива. Всекидневен живот. Лектор: проф. Евгения Иванова (НБУ);

         – Възраждане: Проблематизации на Възраждането (периодизации, сравнителни перспективи, „ускорено развитие”).

Лектор: проф. Евгения Иванова (НБУ);

         – Възраждането като модернизация. Танзимат. Национална идея и националнообразуващи процеси. Национални митологии. Прочити и тълкувания на Априлското въстание. Всекидневен живот.

Лектор: проф. Евгения Иванова (НБУ);

         – Проблемът за догонващата модернизация в следосвобожденската история на България. Лектор: доц. Даниел Вачков (ИИИ-БАН);

         – Националният въпрос и опитите за неговото разрешаване.

Лектор: доц. Даниел Вачков (ИИИ-БАН);

         – Обществено противопоставяне и политическо насилие в следосвобожденска България. Лектор: доц. Даниел Вачков (ИИИ-БАН);

         – Изграждане и еволюция на тоталитарната система в България 1944-1989.

Лектор: доц. Даниел Вачков (ИИИ-БАН);

         – Проблеми на стопанското развитие на България в периода на комунистическото управление. Лектор: доц. Даниел Вачков (ИИИ-БАН);

         – Македонският въпрос в българската политика след Втората световна война. Лектор: доц. Даниел Вачков (ИИИ-БАН);

         –  История на сегашното време. Социология и история на близкото минало. Методи на преподаване и работа с документи.

Лектор: доц. Антоний Гълъбов (НБУ);

          – Състояние на обществото: ценности и гражданска компетентност. Факти и интерпретации. Работа с информационни източници.

Лектор: доц. Антоний Гълъбов (НБУ);

    На 11.10.2019 г. удостоверенията на успешно завършилите обучението, бяха връчени от г-н Димитър Асенов, директор на НЦПКПС и г-жа Светлана Любенова, експерт в НЦПКПС.

Skip to content