Назад

Получени удостоверения на завършилите обучение директори по Национална програма „Квалификация“ 2019 г.

 В периода 28-30 октомври 2019 г. в НЦПКПС, гр. Банкя, се проведе поредното обучение на директори, на тема „Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователния процес за постигане на ключовите компетентности от целия училищен екип“.

   В рамките на 16 академични часа последователно бяха разгледани следните приоритетни теми:

– „Професионално-личностен профил на личността на директора”;

– „Видове подходи в образователния процес“;

– “Ключови компетентности, според Европейския съюз“;

– „Специфика на компетенциите при работа с деца“;

– „Ключовите компетенции и групите от професионално-личностни качества на педагозите за решаване на педагогическите задачи“;

– „Социално-психологическа (комуникативна) компетентност на педагозите“;

   На 30.10.2019 г. удостоверенията на успешно завършилите обучението, бяха връчени от г-н Димитър Асенов, директор на НЦПКПС и г-жа Светлана Любенова, експерт в НЦПКПС.

Skip to content