Назад

Продължават обученията за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти от цялата страна

В периода 04 – 08 ноември 2019 г., 97 педагогически специалисти от цялата страна преминаха обучение в Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС), по следните обучителни програми:

  1. „Създаване на позитивна образователна среда и култура за постоянна връзка с родители и ученици с цел избягване на агресията в училище“;
  2. „Мотивиране на училищния екип за ефективна учебна среда, чрез прилагане на добри и   иновативни практики“;
  3. „Компютърно моделиране за 3-ти клас“.

Част от тях имаха възможността да наблюдават иновационен открит урок, проведен в 78 СУ „Христо Смирненски“, гр. Банкя, по време на който бяха споделени изключително ценни практики, по отношение на мотивирането на училищния екип и изграждането на ефективна образователна и учебна среда.

На 08.11.2019 г., НЦПКПС беше домакин на група деца от 78 СУ „Христо Смирненски“, гр.Банкя и заедно с техните преподаватели демонстрираха пред обучаващите се педагогически специалисти иновационен метод за провеждане на уроци по математика и музика. Сред гостите беше и заместник-кмета на община Банкя – г-н Пламен Симеонов.

Под звуците на каба гайди,в изпълнение на децата, удостоверенията на успешно преминалите обучения бяха връчени от г-жа Светлана Любенова и г-жа Валерия Бадрикова, експерти в НЦПКПС.

Skip to content