Назад

Работна среща „Възможности и предизвикателства при подготовката на учители във висшите училища“

На 25 ноември 2019 г. Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ бе домакин на работна среща „Възможности и предизвикателства при подготовката на учители във висшите училища“. Срещата бе организирана от Министерството на образованието и науката като част от политиката му за възраждане на престижа на учителската професия и превръщането й в привлекателна за младите хора в условията на модерно дигитално общество. Срещата е трета поред, след проведените в София и Пловдив. В нея се включиха представители на ръководни длъжности, свързани с подготовката на педагогическите кадри, от Шуменския университет, Великотърновския университет „Свети Свети Кирил и Методий“ и Русенския университет „Ангел Кънчев”.

В дискусията участваха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, заместник-министърът инж. Таня Вълчева, Галина Дреновска – директор на дирекция „Висше образование“, Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, Димитър Асенов – директор на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, Радостина Новакова – директор на дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, Светлана Милева – директор на РУО-Шумен, и Яна Вангелова – председател на Националното представителство на студентските съвети в Република България.

„За мен е чест, че за провеждането на тази работна среща бе избран Шуменският университет и то точно по проблематика за обучението на българските учители. Точно заради тези въпроси преди 55 години е бил създаден нашият университет. Нашият профил е педагогическият и нашата сила е в него, затова се гордеем“, каза при откриването на срещата Ректорът проф. д.и.н. Георги Колев.

„Трябва да направим прехода към образованието на 21 век, прехода към ефективен компетентностен подход, какъвто е възприет във всички европейски страни. Тези промени минават през много неща, а едно от тях е как вие обучавате студентите, които придобиват професионална квалификация учител. Децата трябва да бъдат научени не само на знания, но учителят да им провокира интереса за учене, да бъдат вдъхновени и мотивирани да учат, да свързват знанията си, да проблематизират, да имат критично мислене, да развиваме у тях креативност, да имат комуникативни умения. Свързването на умения трябва да бъде в много по-голяма степен застъпено, а всичко това минава през компетентностния подход. Разбира се, всичко това ще е на основата на базова грамотност и ние не отричаме системата, а трябва да я надграждаме. Но всичко това предполага друга методика, тоест вие да ги обучите по различен начин“, сподели министър Вълчев с присъстващите.

Просветното министерство обмисля въвеждане на няколко мерки, за да стимулира ориентирането към учителската професия – ще бъде увеличен коефициентът за финансиране на обучението по педагогика от 1,25 на 1,6. Ще бъдат отпускани и стипендии за онези студенти, които са с най-добри резултати от държавния зрелостен изпит по български език и литература и са избрали да станат учители. „ Ще подпомагаме и университетите, които подготвят тези кадри. За първи път догодина въвеждаме национални програми за висшето образование. Първата е точно за направление педагогика и ще бъде финансирана с 10 милиона лева. Парите ще се дават на университетите, ако променят учебните програми за студентите, за да могат бъдещите учители да придобият богат набор от компетентности, освен базовите, за да преподават по иновативен начин, да са креативни, да увличат учениците към науката.

Източник: http://shu.bg

Skip to content