Назад

150 директори участваха в специализираните уебинари на НЦПКПС

От 08.05. до 15.05.2020 г. НЦПКПС проведе серия от специализирани уебинари за директори на тема: „Полезни образователни ресурси за онлайн обучение на директори. Организиране на онлайн родителска среща и педагогически съвет чрез платформата BigBlueButton”.

150 ръководители на образователни институции от цялата страна както и от Италия, Германия, Франция, Северна Ирландия и Кипър, взеха участие в специализираните обучения.

Видеозаписите от уебинарите бяха наблюдавани от общо 486 педагогически специалисти попълнили предварителна регистрационна форма.

Водещ лектор на обученията бе д-р Николай Данев.

Пълният запис на пилотния уебинар е наличен тук: https://bre.is/HBfYpLTg

Skip to content