Назад

3000 деца със специални образователни потребности (СОП) ще се обучават с нови софтуерни продукти

1 милион и 600 хиляди лева от държавния бюджет са предвидени за закупуване на нови софтуерни продукти и модерни технологии. Средствата се предоставят по програма “Осигуряване на съвременна образователна среда” на просветното министерство.

Децата и в момента се обучават в центровете за специално образователна подкрепа. Те са  общо 42 на брой, от които 7 са общински, а 38 са кандидатсвали с проекти, специфични за техните потребности при работата с децата.

В квартал „Княжево“ се намира първият специализиран център за деца със СОП. По специална програма от 2020 г. на Министерството на образованието предстои да заработят още 38 центъра преобразувани в специални училища, които ще могат да оборудват своята база по примера на центъра „Димитър Кацаров“ в Княжево.

Ще бъдат закупени технологии за комуникатор за контрол с поглед с различни приложения, даващи възможност на деца с тежки физически увреждания, които не могат да използват ръцете си, да боравят с компютър.

Skip to content