Назад

800 учители, разпределени в 32 обучителни групи в рамките на 40 работни дни взеха участие в обученията на НЦПКПС 

В рамките на периода 05.03-15.05.2024 г., Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) проведе присъствени обучения на 800 учители по Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2024 г.

В периода 05.03-26.04.2024 г., НЦПКПС проведе присъствени обучения на 399 учители-наставници от системата на училищното образование на тема „Супервизия при наставничеството на новоназначените учители. Приобщаване, професионално израстване и кариерно развитие“.

Водещите лектори са екип от ПУ „Паисий Хилендарски“: проф. д.п.н. Дора Левтерова-Гаджалова, проф. д.п.н. Сийка Чавдарова – Костова, проф. д.п.н. Жана Атанасова, доц. д-р Галена Иванова, доц. д-р Николинка Атанасова, д-р Лиляна Чобанова и д-р Диана Димитрова.

В рамките на периода 11.03-15.05.2024 г., НЦПКПС проведе присъствени обучения на 104 учители по физика, 81 учители по биология, 52 учители по чужди езици, 72 учители по химия, 74 учители по български език и литература, 18 учители по математика  от прогимназиален и първи гимназиален етап от системата на училищното образование на тема „Стратегии и техники за формиращо оценяване на учениците в контекста на компетентностния подход“.

Водещите лектори са екип от СУ „Св. Климент Охридски“: проф. д.п.н. Сийка Чавдарова – Костова, проф. д.п.н. Вася Делибалтова, проф. д-р Адриана Тафрова, доц. д-р Ивайло Тепавичаров, доц. д-р Мая Гайдарова, доц. д-р Илиана Петкова, доц. д-р Иса Хаджиали,  доц. д-р Силвия Върбанова, доц. д-р Мая Сотирова, доц. д-р Снежана Томова, гл. ас. д-р Михал Павлов, гл. ас. Цветанка Дилкова и гл. ас. д-р Борислава Виденова.

Повече от 90 % от всички участници поставиха отлична оценка за приложимостта и ефективността на квалификационните курсове, високото ниво на лекторските екипи, както и на цялостната организация и техническа обезпеченост на обучениятa.

Skip to content