Назад

Eжегодни методически съвещания на експертите от Регионалните управления на образованието

На 28.08.2019 г. в Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) в гр. Банкя, бяха открити ежегодните методически съвещания на експертите от Регионалните управления на образованието.

    Официални обръщения към участниците бяха отправени от г-н Димитър Асенов – директор на НЦПКПС и г-жа Рени Рангелова – държавен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, МОН.

    За времето от 28.08. до 13.09.2019 г. в НЦПКПС ще да бъдат проведени общо 12 методически съвещания на експертите от РУО, по следния график:

   Начално образование                                                   33 участници, от 28.08.2019 г. – 29.08.2019 г.         
   Предучилищно образование31 участници, от 29.08.2019 г. – 30.08.2019 г.
   Хореография28 участници, от 29.08.2019 г. – 30.08.2019 г.
   Изобразително изкуство28 участници, от 03.09.2019 г. – 04.09.2019 г.
   Технологии и предприемачество28 участници, от 03.09.2019 г. – 04.09.2019 г.
   Музика28 участници, от 04.09.2019 г. – 05.09.2019 г.
   Математика, информатика и информационни    технологии37 участници, от 09.09.2019 г. – 11.09.2019 г.
   Природни науки и екология31 участници, от 09.09-.2019 г. – 10.09.2019 г.
   Физическо възпитание и спорт28 участници, от 10.09.2019 г. – 11.09.2019 г.
   Чужди езици32 участници, от 11.09.2019 г. – 12.09.2019 г.
   Обществени науки, гражданско образование и религия34 участници, от 11.09.2019 г. – 12.09.2019 г.
   Български език и литература30 участници, от 12.09.2019 г. – 13.09.2019 г.
Skip to content