Назад

АЛЕКСАНДЪР ТРАЙКОВ ХРИСТОВ

ДОЦЕНТ-ДОКТОР

Председател на Център за анализи и кризисни комуникации, преподавател по кризисни комуникации в УНСС от 2011 г. и Нов български университет. Два мандата е бил председател на Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО), има издадени четири книги. От 2010 г. е доктор по журналистика, а от 2018 г. е „доцент“. Управляващ партньор на комуникационна агенция Параграф 42. Участва в над 20 международни конференции по проблемите на маркетинга, медиите и ПР в България, Германия, Гърция, Полша, Кипър, Естония, Унгария, Словения. Лектор на специализирани семинари и тренинги по маркетинг, връзки с обществеността, бизнес комуникации. Членство в професионални организации: БДВО и БААК (Българска академична асоциация по комуникации)

Skip to content