Назад

АНТОНИЙ НАЙДЕНОВ ГЪЛЪБОВ

ДОЦЕНТ

Доцент, ст.н.с., ІІ ст., д-р по социология.
Главен експертен сътрудник в Национален център за парламентарни изследвания, Народно събрание на Република България, хоноруван преподавател по социология на масовите комуникации, контент-анализ, общественото мнение в България, предизборни кампании и електорална социология на българския преход в Софийски университет „Св. Климент Охридски, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Национален институт на правосъдието - Преподавател по Правна етика. Член на Консултативен съвет и на Общото събрание на лаборатория за управление на рискове, Департамент политически науки, Департамент сигурност, Департамент икономика, Департамент Бизнес администрация, Нов български университет.

Skip to content