Назад

БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ ЛАЗАРОВ

ПРОФЕСОР, ДОКТОР

Институт по математика и информатика – БАН

Публикации

От 2005 г. – над 80 научно-методически публикации и 21 учебни пособия.

Експертна дейност

 Член на комисии за математически олимпиади и състезания към МОН

 Оценител на учебници към МОН

 Рецензент на статии в национални и международни издания

 Рецензент на монографии и конкурси по ЗРАСРБ

Ръководство на научен семинар

Основател и ръководител на семинара Дидактическо моделиране при ИМИ от 2006.

Skip to content