Назад

Венелин Кожухаров

ДОЦЕНТ

Ръководител катедра “Методика на обучението по физика”, Физически факултет, СУ “Св. Кл. Охридски”

Доцент, катедра Атомна физика, Физически факултет, СУ “Св. Кл. Охридски”

Организиране на междунарони научни форуми като член на организационния комитет

2012: Trends in Particle Physics, Primorsko, Bulgaria, June 10-16
2011: International Conference on Physics in Memoriam Acad. Prof. Matey Mateev, Sofia, Bulgaria,

Награди:

2012 – Отборна награда, HI worshop, Warsaw, Poland
2008 – Феймлаб-България, популяризация на науката

2006 – Годишна награда за експериментална физика, ОИЯИ, Дубна

Skip to content