Назад

ВЕСЕЛИН ГУШЕВ

ДОЦЕНТ

Работи като преподавател в катедра „Числени методи и алгоритми“ към ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“. Заместник-декан по учебната дейност ОКС „Бакалавър“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Участва като автор в множество статии в списания, поредици и сборници като: „Примерна тема за кандидатстване в СУ "Св. Климент Охридски"“, „Динамичният софтуер в помощ на изследване на задачи от практиката“, „Приложение на понятието масов център в геометрията“, „Компютърът - ценен помощник при съставяне и проверка на математически хипотези“, „Някои зависимости в триъгълника, породени от връзки между ъглите му“, „Програмата GEONExT в помощ на изследването на геометрични конструкции“, „Свойства на изотомичните елементи в триъгълника“, „Образователна среда за графично решаване на параметрични задачи – Модул „Задачи”“, „Образователна среда за графично решаване на параметрични задачи“.

Skip to content