Назад

Галин Борисов Цоков

ПРОФЕСОР

2017 г. Специализация по програма Еразъм + в UNED, Мадрид, 2017 г.

2015 г. Специализация - Обучител на обучители по „Инклузивно образование“, в Цюрихския педагогически университет и УНИЦЕФ

Позиция в проекта

2014-2015 г. ПФ-004/26.03.2014 Фонд "НИ" на ПУ Уебинари за студенти и конферентна връзка с базови училища– Ръководител на проекта

2014-2015 г. „По-добри учители, по-качествено образование„ Фондация Америка за България, Сдружение “Мрежа за образование и градивна активност – МОГА” / Педагогически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” , Bank Street College of Education, New York

2014-2015 Проект „Академия за училищни лидери” по Програма „Младите лидери на България” Институт за интернационално образование, НЮ Йорк, експерт-оценител

2015-2016 Фонд научни изследвания „Алтернативи в образованието“, член на екипа

2016-2019 New Way for New Talents in Teaching (NEWTT) №564718-EPP-1-2015-2-BG-EPPKA3-PI-POLICY, Договор №2015-3741/001-001 по програма Еразъм + Координатор на ПУ

2016-2019 “Training Programme for Future School Leaders (TrainLead)”, №2016-1-BG01-KA201-023640 по програма “Еразъм+” ръководител на дейности и ключов експерт

Skip to content