Назад

ДАНИЕЛ ХРИСТОВ ВАЧКОВ

ДОЦЕНТ-ДОКТОР

Доцент, доктор по История.

Автор и съавтор на 4 монографии, 7 учебници и учебни помагала и на 85 студии, статии и рецензии, от които 23 в реферирани издания. Член на Издателския съвет към БНБ от 2007. Външен експерт към МОН 2012-2013. Oт март 2017 директор на Института за исторически изследвания.

Skip to content