Назад

Димитър Гюров

ПРОФЕСОР

Професор по педагогика.

Хоноруван преподавател по „Педагогика на взаимодействие дете-среда“, Ориентиране в социалния свят, Ориентиране в природния свят към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, Велико Търново.

- Член на Научната комисия по педагогика при Президиума при ВАК, Председател на Научната комисия по Педагогика при президиума на ВАК от 2006, Председател на СНС по педагогика към ВАК до 2011.

От 2011-2015 г. Декан на ФНОИ, СУ.

- Член на националната асоциация за студентски спорт във ВУЗ (2005г.)

- Член на СНС към Националната Спортна Академия (1996 – 2003 г.)

Skip to content