Назад

Димитър Йорданов Мърваков

ДОЦЕНТ-ДОКТОР

Хоноруван преподавател - доцент към СУ “Св. Климент Охридски”, Физически факултет от 2015г.

От юни 2003г. до май 2011г. е Декан на Физически факултет на СУ.

От декември 1993г. до юни 1995г. е ръководител на катедра Теоретична физика, Физически факултет, СУ.

Над 100 научни публикации в следните области: Структурни, механични и топлинни свойства на кондензираната материя, Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя, Теоретична и математическа физика, Методика на обучението по физика

Skip to content