Назад

ДИНКА МИЛЧЕВА

ПРОФЕСОР

Професор в Химикотехнологичен и металургичен университет в гр. София. Лектор по дисциплините: „Мениджмънт”, ”Организация на производството”, „Производствен мениджмънт”, ОКС”Бакалавър”; „Стратегически мениджмънт”, ”Материален и енергиен мениджмънт” за ОКС”Магистър” на спец. „Индустриален мениджмънт и стратегическо управление”, „Управление на документооборота” на ОКС ”Магистър”спец. „Стопанско управление”. Съставя програми по посочените дисциплини, също така и участва в разработването на учебен план на специалностите „Индустриален мениджмънт” и „Стопанско управление” в катедра ИСУ. Организира и координира обучението на студентите в ОКС ”Магистър”, спец. „Индустриален мениджмънт” и „Стопанско управлнение”. Отговаря за акредитацията на специалностите „Индустриален  мениджмънт” и „Стопанско управление” на катедрено и факултетно ниво. Ръководител е на специализация „Индустриален бизнес и предприемачество” към Деканат за продължаващо и дистанционно обучение. Експерт е по осигуряване на качеството и ефективността на обучение и  акредитация на ниво университет.  Способности за работа в екип и за предаване на опит и обучение в екип. Добри комуникационни способности, теоретичен и практически опит. Бърза адаптивност и позитивно мислене.

Skip to content