Назад

Дора Левтерова – Гаджалова

ПРОФЕСОР

Директор на Университетски център за кариерно развитие.

Професор по педагогика на ПУ “Паисий Хилендарски.

Доктор на педагогическите науки - дисертация: „Интеграция на хора с увреждания: социални и педагогически измерения” /ВАК/

1999 - доцент по специална психология /психология на аномалното развитие/ - ВАК

1997 - доктор по специална психология /психология на аномалното развитие/ - дисертация: „Специфика на пространствената перцепция при глухи деца /пет – седем години/̋ - ВАК .

Член на организационен комитет на конференции на АПСС и ПИ РАО, в Москва и в Санкт Петербург.
Организация на национална конференция „Ресурсният учител – значим фактор за приобщаващото образование“ под патронажа на министър Вълчев, 19.03.2018 г., Педагогически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“.

Монографии и учебници

Ангушев Г., Левтерова Д., Христова И., Колев Г. (1996). Проблеми на специалната педагогика. София. Изд. СОФИ – Р. ISBN - 954-638-034-2.
Левтерова - Гаджалова Д. (1998). Детската глухота и пространството. Пловдив. Изд АЛ + АГ. ISBN 954-8866-06-4.
Левтерова – Гаджалова Д., (2002) Актуални проблеми на специалното образование. Пловдив. УИ „Паисий Хилендарски”. COBISS.BG-ID – 1038972388.
Стаматов Р., Левтерова Д., (2006) Психология на бизнеса (Учебно помагало) Изд. ИМН Пловдив . Изд. ИМН Пловдив. ISBN - 954-317-098-3; 978-954-317-098-2.
Левтерова Д., (2008) Интегрирано образование. Пловдив. УИ „Паисий Хилендарски”. ISBN - 978-954-423-386-0.
Левтерова, Д. (2009). Интеграция на хора с увреждания. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски”. ISBN 978-954-423-535-2.
Левтерова Д . (2005, 2009) Консултиране при обучителни трудности. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски”
Левтерова, Д. (2009). Социална компетентност. Първа част. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“. ISBN 978-954-423-492-8.
Левтерова, Д. (2013). Пространството на социалната компетентност. В: Левтерова, Д., Стаматов, Р., Сарийска, С. & Горанова, М. Идентичност и социална компетентност. УИ „Паисий Хилендарски“. ISBN 978-954-423-859-9.
Левтерова, Д. (2014). Идентичност на хората с увреждания. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“. ISBN 978-954-423-871-1.
Левтерова, Д., Ж. Атанасова, И. Тричков. (2016). Стратегии за работа с деца и ученици със специални образователни потребности. Пловдив. ISBN 978-619-202-110-8.
Левтерова, Д., Атанасова, Ж., Тричков, Ив., Костова, Зл., Сивакова, В. (2018). Психология на деца и ученици със специални образователни потребности, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2018, ISBN 978-619-202-310-2.
Левтерова, Д., Атанасова, Ж., Тричков, Ив., Костова, Зл., Сивакова, В. (2019). Стратегии и модели за работа с деца и ученици със специални образователни потребности. Пловдив. ISBN 978-619-202-521-2.

Skip to content