Назад

ДРОЗДСТОЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ПРОФЕСОР, ДОКТОР

05.04.2020 – понастоящем Научна и управленска Ръководител Катедра Научно-изследователска

Ноември 2019 – понастоящем Научно-изследователски институт Медицински Университет-Пловдив Научна и управленска

Публикации:

• общо над 180 публикации и научни съобщения

• 9 монографии, пет от които публикувани в чужбина (Oxford University Press, Springer International)

• 4 учебни ръководства - за студенти по здравен мениджмънт и УЗГ и за студенти по медицина

• Повече от 700 положителни цитирания

• Oбщ имапкт фактор на публикациите над 40 и от цитиранията над 100

• Индекс на Хирш = 16

Skip to content