Назад

ЕВГЕНИЯ ДЕЛЧЕВА АНГЕЛОВА

ДОЦЕНТ-ДОКТОР

От 1976 г. е преподавател в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Факултет по „Математика и Информатика“, където дълги години е и ръководител на катедра „Компютърни технологии”. От 2010 г. придобива степен доктор по „Методика на обучението по информационни технологии“. Професионални компетенции и постигнати резултати в научната и преподавателската работа през годините: разработва над 60 научни статии, 13 учебници и учебни помагала за студенти и ученици (книжни), както и 15 електронни курсове лекции, учебни електронни материали и сайтове . Изнесени над 20 доклада на научни конференции.

Skip to content